Esalan ryhmäkoti - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön kuvaus:
Esalan ryhmäkoti on perustettu vuonna 1988. Esala sijaitsee Ristijärven taajama-alueella, rauhallisella omakotialueella. Esalassa on viisi yhden hengen huonetta sekä yhteiset pesu- ja oleskelutilat. Henkilökunnalle on omat sosiaaliset tilat. Esalaan on asennettu automaattinen sprinkleri-sammutusjärjestelmä kesällä 2007.
Esala tarjoaa ohjattua asumispalvelua viidelle kehitysvammaiselle asukkaalle. Toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomaisessa ympäristössä tukea, ohjausta ja hoitoa kehitysvammaisen asukkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteenamme on asukkaiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden ylläpitäminen kuntouttavalla työotteella, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja virkistystoiminnan järjestäminen. Asukkaat ovat mukana kodin jokapäiväisessä toiminnassa kykyjensä mukaan.
Henkilökunta:
Esalassa tehdään kaksivuorotyötä klo 7-21 välillä, tarvittaessa ohjaajilla on valmius jäädä yövuoroon. Klo 21-07 turvapuhelin- ja ovihälytysten vastaanotto Kajaanin ryhmäkodissa ja yöpäivystyksen hoitaa ensihoito, josta tarvittaessa hälytetään ohjaaja paikalle. Henkilökuntaan kuuluu neljä ohjaajaa sekä päivätoiminnan ohjaaja tekee tarvittaessa työvuoroja Esalassa. Esalan ohjaajat ovat koulutukseltaan vajaamielishoitajia ja perushoitaja. Esalassa on yhteinen esimies Rajamiehentien asumisyksikön kanssa.


Opiskelijat:
Esala on rauhallinen ja kodinomainen yksikkö, jossa opiskelija voi tutustua kehitysvamma-alaan monipuolisesti.


Meillä voit oppia:
• Kehitysvammatyöstä, mielenterveystyöstä, toiminnallisuuden sekä kuntouttavan työotteen merkityksestä työskentelyssä, kehitysvammalaista ja itsemääräämisoikeudesta sekä niiden toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä.
• Lisäksi voi oppia kirjausjärjestelmän käytöstä sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksestä kehitysvammaisen arjessa.
• Oppia voi myös kokonaisvaltaisesti joka päiväiseen elämään liittyvistä toiminnoista (ravitsemuksesta, pyykkihuollosta, viriketoiminnasta, ulkoilusta ja siivouksesta).
• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisesta ja ylläpitämisestä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen).
• Elekielen ja erilaisten viestintäkeinojen hyödyntämisestä työskentelyssä.
• Huolehtia osaltaan omasta sekä työyhteisön työsuojelusta sekä työhyvinvoinnista.
• Arvioimaan ja kehittämään toimintaansa. Työskennellä sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden ja arvoperustan mukaisesti.
• Lääkehoidon toteuttamisesta. Ennaltaehkäistä haastavia tilanteita mahdollisuuksien mukaan ja edistää asukkaiden turvallisuutta.

Tervetuloa oppimaan meille!
Esalan ryhmäkoti
Esalantie 36, 88400 Ristijärvi
Esalan puhelinnumerot: 044-7156802, 044-4796016

Yksikön esimies
Tuulikki Kähkönen      
044 7156922                                                     
tuulikki.kahkonen@kainuu.fi

Opiskelijavastaava: 
Kaija Juntunen
kaija.juntunen@kainuu.fi