Hankinnat

Kainuun hyvinvointialueen hankintapalvelut kilpailuttaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta annetun lain mukaiset hankinnat sekä muutkin yli 15 000 euron arvoiset hankinnat.

Hankintapalveluiden tehtäviin kuuluu mm. tarjouspyynnön laatiminen yhdessä hankinnan omistajan kanssa, tarjousten vertailuun ja hankintapäätösesityksen tekemiseen osallistuminen sekä hankintapäätöksen ilmoittaminen ja hankintapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen hankintasopimuksen allekirjoittamisen valvonta. 

Alle 15.000,00 euron arvoiset hankinnat hoitaa materiaalipalvelut.

Yhteystiedot:

Jaana Mäklin, asiakkuusjohtaja, 044 710 1450, sähköposti jaana.maklin@kainuu.fi

Sinikka Hynynen, johdon sihteeri, 040 678 4605, sähköposti sinikka.hynynen@kainuu.fi 

Yleissähköposti hankintatoimisto@kainuu.fi