Hoitokoti Välskäri - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Hoitokoti Välskäri sijaitsee osoitteessa Välskärinkuja 2, Suomussalmella. Fyysisesti hoitokoti sijaitsee Suomussalmen terveysaseman yhteydessä. Sisäänkäynti on valkean lauta-aidan vierestä.
 

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Välskärissä on 14 lyhytaikaispaikkaa, jotka ovat tarkoitettu omaishoitajien vapaiden mahdollistamiseen sekä ympärivuorokautista hoivapaikkaa odottaville. Kriisihoitoasiakkaat huomioidaan myös hoivan asiakkaiksi lyhytaikaisesti, mikäli tilaa on hoitokodissa. Päivä-, yö- ja viikonloppuhoitoa myös tarjotaan. 

Hoitokoti Välskärissä tuetaan ikäihmisten hyvää elämänlaatua. Hoidon ja huolenpidon perustana ovat itsemääräämisoikeus, turvallisuus, yksilöllisyys, voimavaralähtöisyys ja tasa-arvo. Auttamismahdollisuudet vaihtelevat sanallisesta ohjauksesta kahden hoitajan antamaan apuun päivittäisissä toiminnoissa, riippuen asiakkaan toimintakyvyn vajeista ja yksilöllisestä hoidon tarpeesta.  Hoitokodissa noudatetaan kuntouttavaa työotetta ja asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Työtä tehdään moniammatillisessa työryhmässä yhdessä asiakkaiden läheisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Apuvälineitä on runsaasti mahdollistamaan oikeanlaisen kinestetiikan ja ergonomian työn suorittamisessa.


Henkilökunta

Hoitokoti Välskärissä on ammattinimikkeinä: sairaanhoitaja, lähi-/perushoitajia ja fysioterapeutti. Palveluesihenkilö, fysioterapeutti ja apulaispalveluesihenkilö ovat yhteiset Hoitokoti Jalonkosken kanssa.
 

Opiskelijat

Hoitokoti Välskäri sopii oppimisympäristönä hyvin lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, sosionomi-, geronomi-, fysioterapeutti- ja hoiva-avustaja opiskelijoille.
 

Meillä voit oppia…

...ja harjoitella työelämäperustaitojen lisäksi vanhusasiakkaiden toimintakyvyn kartoitusta, toimintakykymittareiden käyttöä, hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimista, perushoitoa, apuvälineiden käyttöä, ergonomista työskentelyä, kuntoutumisen tukemista, sekä virike ja vapaa-ajantoimintojen toteuttamista.
 

Tervetuloa oppimaan!

Hoitokoti Välskäri

Välskärinkuja 2

89600 Suomussalmi

p. 044 797 4370
 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Marita Savolainen, palveluesihenkilö puh. 044 7974369

marita.savolainen@kainuu.fi
 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Vappu Kaikkonen

sh, apulaispalveluesihenkilö puh. 044 797 5227

vappu.kaikkonen@kainuu.fi

 

 

Päivitetty 25.5.2023