Kajaanin hoivayksikkö - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Satamakatu 2 A
87100 Kajaani, 3.kerros
https://hyvinvointialue.kainuu.fi/

 

Tervetuloa Kajaanin hoivayksikköön!

Hoivayksikkö on Kajaanin pääterveysaseman 3. kerroksessa toimiva ikäihmisten asumispalveluihin kuuluva ympärivuorokautista hoivaa tarjoava laitoshoidon yksikkö. Hoivayksikössä on 20 asiakaspaikkaa. Asiakkaamme ovat pääasiassa lyhytaikaishoidettavia, hoitokotipaikkaa odottavia kainuulaisia ikäihmisiä.

Asiakkaamme hoito perustuu yksilölliseen tavoitteelliseen hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja hoitoon osallistuvan henkilöstön kanssa.

Hoivayksikössä noudatetaan kuntouttavaa työotetta ja asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan mahdollisimman pitkälle, asiakkaan voimavarat huomioiden. Yksikössämme toteutetaan myös saattohoitoa.

Toimintaamme kuuluu omahoitajuus, asiakkaan aktiivinen arki sekä RAI-tietojen hyödyntäminen asiakkaidemme hoitotyössä. RAI-arvioinneista vastaavat
asiakasohjaajat.

Henkilökunta

Henkilökuntaamme kuuluu palveluesihenkilö, 5 sairaanhoitajaa, 10 lähi-/perushoitajaa sekä 2 vakituista vuosilomasijaista. 

Opiskelijat

Hoivayksikköön oppimaan ovat tervetulleita lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti-, sosionomi-, geronomi- ja hoiva-avustajaopiskelijat.

Meillä voit oppia

Meillä pääset kohtaamaan ikäihmisiä ja heidän omaisiaan. Opit muistisairauksista ja perussairauksista, pääset tekemään perushoitotyötä kuntouttavalla ja ergonomisella työotteella kinestetiikan oppeja ja apuvälineitä hyödyntäen. Opit työskentelemään moniammatillisessa yhteistyössä mm. asiakasohjaajien, KAKS:n osastojen, fysioterapeuttien, jalkahoitajan, sairaala-apteekin, lääkärien ym. toimijoiden kanssa. Opit vastaanottamaan ja kotiuttamaan asiakkaan, laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelmia sekä tekemään erilaisia toimintakykymittareita ja -arvioita. Lääkehoitoa, haavanhoitoa, ruokailussa avustamista, peg-ravitsemuksesta huolehtimista sekä potilastietojärjestelmään kirjaamista ja erilaisten laitteiden käyttöä (imu, peg-ravintopumppu ym.). Palliatiivinen hoito, saattohoito sekä kuolevan potilaan hoitotyö ovat osa hoivayksikön arkea.

Lämpimästi tervetuloa meille oppimaan!

 

Kajaanin hoivayksikkö
Satamakatu 2 A, 3.kerros
p. 044 7974 931/ hoitajat

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/hoivayksikot

 

Yksikön esihenkilö ja yhteystiedot

vs. palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola puh. 044 7970 032 maria.haataja-eerola@kainuu.fi

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

vs. palveluesimies Maria Haataja-Eerola puh. 044 7970 032
Sairaanhoitaja Tarja Juntunen, puh. 044 7974931 tarja.juntunen@kainuu.fi

 

Päivitetty 19.4.2023