Kuhmon terveyskeskussairaala ja kotisairaala Aliisa - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Kirkkotie 16, 88900 Kuhmo

Kuhmon tks ja aliisa

Yksikön kuvaus

Kuhmon terveyskeskussairaala on 22 paikkainen yksikkö, missä hoidetaan akuutisti sairastuneita potilaita. Potilaat tulevat sairaalaan pääsääntöisesti päivystysvastaanotoilta ja jatkohoitoon keskussairaalan kirurgian- ja sisätautiosastoilta. Päivystyspotilaat tulevat terveysasemien tai keskussairaalan yhteispäivystyksen vastaanotoilta. Palliatiivista ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat tulevat osastolle joko suoraan kotoa tai päivystyksen ja keskussairaalan osastoilta.

Yksikön alaisuudessa toimii myös kotisairaala Aliisa. Kotisairaala Aliisa tukee potilaan turvallista kotiuttamista sekä tekee kotikäyntejä potilaan luokse silloin, kun potilas ei pääse hakemaan tarvitsemaansa palvelua polikliinisesti.

Henkilökunta

Kuhmon terveyskeskussairaalan henkilöstöön kuuluu virka-aikaan osastonlääkäri, osastonhoitaja ja osastosihteeri. Apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajat ja perus- ja lähihoitajat tekevät vuorotyötä. Yksikössä työskentelee myös kaksi hoitoapulaista  ja hoitologistikko.

Opiskelijat

Yksikkö sopii harjoittelupaikaksi ensisijaisesti sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoille, mutta myös muille terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Kuhmon terveyskeskussairaala on innostava ja monipuolinen oppimisympäristö. Työntekijöillä on pitkäaikainen kokemus opiskeluohjauksesta.

Opiskelija voi oppia terveyskeskussairaalassa monipuolisesti erilaisia taitoja niin kirurgisen kuin myös sisätautisen, mielenterveys, geriatrisen ja saattohoitopotilaan hoidosta. Opiskelija oppii näkemään potilaan hoitoprosessin erivaiheita, voi kehittää vuorovaikutustaitojaan niin potilastyössä kuin myös omaisten kohtaamisessa.

Kuhmon Tk ja aliisa

Tervetuloa  oppimaan!

 

Kuhmon terveyskeskussairaala

Kirkkotie 16, 88900 Kuhmo

puhelin  08 61565657

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/kuhmon-terveyskeskussairaala

 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Aila Immonen, osastonhoitaja

aila.immonen@kainuu.fi / puh 044 7970361

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Tuija Kinnunen, sairaanhoitaja

tuija.kinnunen@kainuu.fi