Kuntoutustutkimuspoliklinikka - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti
Kauppakatu 36 A 6, 3.kerros, 87100 Kajaani.

Tehtävät ja asiakkaat
Kuntoutustutkimuspoliklinikan tehtävänä on ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien arviointi, suunnitelman laatiminen ja seuranta sekä vaativa työkyvyn arviointi. Kuntoutustutkimuksia tehdään työikäisille aikuisille ja työelämän kynnyksellä oleville nuorille, joilla on työ- ja toimintakykyä alentavia sairauksia, vikoja tai vammoja. Tavoitteena voi olla työelämässä pysyminen, työelämään paluu, koulutukseen tai työelämään johtavan polun suunnittelu, arjessa pärjäämisen parantaminen tai työkyvyttömyyden tai osatyökykyisyyden ar-vioiminen.
Järjestämme myös kipupotilaiden kuntoutusryhmiä yhdessä KAKS:n kipupoliklinikan kanssa.

Henkilökunta
Kuntoutustutkimuksen ja työkyvyn arvioinnin työryhmässä työskentelevät ammatillinen kuntoutusohjaaja, kuntoutuspsykologi, kuntoutussuunnittelija, kuntoutusylilääkäri ja osastonsihteeri.

Opiskelijat
Meille ovat tervetulleita harjoittelemaan kuntoutusohjauksen, psykologian, sosiaalialan ja terveydenhuollon opiskelijat.

Meillä voit oppia… 
Kuntoutustutkimuspoliklinikalla on hyvät mahdollisuudet perehtyä työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä moniammatilliseen tiimi- ja verkostotyöskentelyyn ammatillisen kuntoutuksen suunnittelussa. Lisäksi voit tutustua myös muiden kuntoutuspalvelujen toimintaan. 

Tervetuloa oppimaan!

Yhteystiedot
KAKS/ Kuntoutustutkimuspoliklinikka
Kauppakatu 36 A 6, 87100 Kajaani
Toimisto puh. 044 7974953
https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/kuntoutustutkimuspoliklinikka

Yksikön esimies ja yhteystiedot
Tulosyksikköpäällikkö Marjo Mäkinen
marjo.makinen(a)kainuu.fi
puh. 0447101318