Palvelukeskus Kallio - Kajaani - Yksikön esittely opiskelijoille

Kuvaus harjoittelupaikasta

Palvelukeskus Kallio on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon vanhuspalvelujen ympärivuorokautisten hoivapalvelujen yksikkö, jonka palveluihin kuuluvat tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikaishoito.
Palvelukeskus Kallion palveluesimiehenä toimii Raija Kinnunen p. 044 797 0149. Apulaispalveluesimiehenä sekä opiskelijavastaavana toimii sairaanhoitaja Sirpa Komulainen p. 044 756 5393. Palvelukeskus Kallion osoite on Tullikallionkatu 3, 87100 Kajaani.

Palvelukeskus Kallio sijaitsee keskustan tuntumassa pääterveysaseman ja Elias kartanon läheisyydessä. Pysäköintipaikkoja on rajoitetusti palvelukeskuksen läheisyydessä. Tolppapaikat ovat käytössä talvilämmityskaudella autopaikan lunastaneille henkilöille.

Palvelukeskus Kalliossa on viisi ryhmää. Kallion puolella on lyhytaikaisyksikkö Ainola (10 paikkaa), johon omaishoitajat voivat varata hoidettavilleen hoitojaksoja oman jaksamisensa tukemiseksi (kolmesta vuorokaudesta muutamaan viikkoon). Ainolassa voi olla myös jatkopaikan odottajia. Väinölässä asuu 11 asukasta. Vienolassa on 15 asukasta. Tervakartanon puolella Hermannissa on 14 asukasta ja Mariassa 11 asukasta. Yhteensä palvelukeskus Kalliossa on 61 paikkaa.
Palvelukeskus Kallion henkilökuntaan kuuluu neljä sairaanhoitajaa, jotka tekevät kaksivuorotyötä. Perus/lähihoitajia on 38 sekä sisäisiä sijaisia on viisi, joista suurin osa tekee kolmivuorotyötä. Lisäksi palvelukeskus Kalliossa työskentelee fysioterapeutti sekä palvelusihteeri.

Asukkaat/asiakkaat tarvitsevat henkilökunnalta paljon ohjausta ja tukea päivittäisistä toiminnoista selviämiseksi. Osa asukkaista/asiakkaista selviää yhden avustajan kanssa, osa tarvitsee kaksi tai jopa kolme avustajaa. Asukkaiden/asiakkaiden kunto vaihtelee itse kävelevistä vuoteeseen hoidettaviin.

Opiskelijat ovat osana moniammatillista työyhteisöä harjoittelujakson aikana.

Palvelukeskus Kalliossa opiskelija pääsee opettelemaan perushoitoa, lääkehoitoa, injektioiden pistämistä s.c./i.m., verinäytteiden ja muiden laboratorionäytteiden ottamista, katetroimista, PEG- letkuruokintaa, haavanhoitoa. Opiskelijat saavat kirjata Lifecareen ja tehdä ohjaajan kanssa RAI- toimintakyvyn arviointeja, hoito- ja palvelusuunnitelmia, FRAT- arviointeja sekä erilaisia testejä (esim. MMSE). Fysioterapeuttiopiskelijat pääsevät harjoittelemaan fysioterapeutin mukana omiin opintoihinsa liittyviä harjoitteluita. Geronomiopiskelijat voivat olla eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden mukana tehden omaan opintojaksoonsa liittyviä harjoitteluita.
Palvelukeskus Kalliossa käy lääkäri kahden viikon välein. Sairaanhoitajat esittävät lääkärin vastaanottoa tarvitsevien asukkaiden asiat lääkärille sekä ottavat tarvittavat laboratoriokokeet. Asukkaiden lääkkeet tulevat annosjakeluna Kuhmon apteekista. Paikanodottajilla ja muutamalla asukkaalla lääkkeet ovat doseteissa. Lyhytaikaisosaston asiakkailla tulevat lääkkeet kotoa mukaan, heillä on sekä annosjakelu- että dosettilääkkeitä.
 

Ennen harjoittelun aloitusta

Palvelukeskus Kallioon voi tulla harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat, sairaanhoitajaopiskelijat, fysioterapeuttiopiskelijat sekä geronomiopiskelijat.
Opiskelijalta vaaditaan motivaatiota harjoitteluun sekä valmiutta noudattaa oman ohjaajan työvuoroja. Lähihoitajaopiskelijoilla on kaksi nimettyä ohjaajaa ja sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja geronomiopiskelijoita ohjaa yksi nimetty ohjaaja.

Opiskelijan tulee olla suorittanut oman opetussuunnitelman mukaiset opinnot, kuten lääkehoidon opinnot sekä lääkelaskut hyväksytysti. Hoitotyön opiskelijan tulee osoittaa osaamisensa lääkehoitopassin tai muun osaamiskuvauksen avulla.

Kainuun Soten verkkosivuilta löytyy materiaalia https://sote.kainuu.fi/index.php/palvelut/opiskelijat-ja-harjoittelijat, joihin opiskelijoiden on hyvä tutustua ennen työharjoittelujaksoa.

Opiskelijalla tulee olla voimassaolevat rokotukset Kainuun Soten mukaisesti. Sairastuessa hengitystieinfektioon opiskelijan tulee käydä koronatesteissä ja testituloksen tulee olla negatiivinen ennen harjoittelujakson aloittamista.
Harjoittelijan tulee noudattaa hyvää hygieniaa sekä käyttää asiallista työasua. Työaikana ei tulisi käyttää lävistyskoruja. Kainuun Sote on savuton ja tupakointi työaikana on kiellettyä.   

 

Harjoittelujaksolle tullessa

Ensimmäisenä työharjoittelupäivänä opiskelijat ottavat vastaan opiskelijavastaavat klo 9. Opiskelijavastaavat antavat opiskelijoille avaimet, suojavaatteet ja pukukaapin.

Opiskelija voi tuoda omat eväät ja ruokailla harjoittelupaikassa tai käydä syömässä terveyskeskuksen yhteydessä olevassa ravintola Tähkässä omakustanteisesti.
Opiskelijalla tulisi olla harjoitteluun tullessaan mukanaan työkengät ja nimineula, harjoitteluun liittyvät asiakirjat sekä muistiinpanovälineet.
Sairaustapauksissa opiskelijan tulee ilmoittaa päiväsaikaan sairauspoissaolosta omalle ohjaajalleen ja yöaikaan Väinölän puhelinnumeroon p. 044 797 0195.
Opiskelija voi ottaa tarvittaessa rohkeasti yhteyttä Palvelukeskus Kallion työntekijöihin tai esimiehiin. Palautetta voi antaa suullisesti ja kirjallisesti Qpron kautta.

Tervetuloa harjoittelujaksolle Palvelukeskus Kallioon mukavan työyhteisön pariin. Meillä pääset harjoittelemaan monipuolisesti omiin opiskeluihin liittyviä harjoitteluita.  Vanhustyö on todella monipuolista, antoisaa ja erittäin mielenkiintoista.