Hankintaprosessi

Tarjousta jättäessäsi huomio ainakin seuraavat asiat:

1) Lue tarjouspyyntö huolellisesti
2) Mikäli sinulle jäi epäselviä kohtia, voit esittää hankintayksikölle kysymyksiä niiden tekemiseen varatussa ajassa
3) Tehdyn tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Sen tulee sisältää kaikki pyydetyt selvitykset ja liitteet. Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla ja esim. yksikköhinnat tulee esittää tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
a. Toimita pyydetyt asiakirjat kokonaisuudessaan 
b. Lue tarkkaan, millaista selvitystä pyydetään ja toimita juuri pyydetty selvitys
4) Huolehdi, että ilmoitat yhteystiedot oikein. Esimerkiksi hankintapäätös toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Päivätä myös muutokset.
5) Jätä tarjous määräajassa. Myöhässä tulleita tarjouksia ei oteta huomioon.

Hankintapäätös:

1) Hankintayksikkö antaa hankintapäätöksen tiedoksi tarjoajille heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin
2) Tiedoksiannosta alkaa kulua muutoksenhakuaika
a. hankintalain mukaisista hankinnoista tarjoaja voi tehdä hankintaoikaisuvaatimuksen sekä valittaa markkinaoikeuteen.
b. määräaika molempien osalta on 14 päivää

Hankintasopimus:

1) Lainvoimaisen hankintapäätöksen jälkeen voidaan allekirjoittaa hankintasopimus.
2) Sopimuksen valvonta ja seuranta.