Vauvan omat eväät

Imetys ja seksuaalisuus

Neljännellä tapaamisella käsittelemme imetystä ja seksuaalisuutta. Mukana tapaamisella on terveydenhoitajan lisäksi imetyskätilö sekä seksuaalineuvoja.
Tavoitteena on jakaa tietoa imetyksen lukuisista hyödyistä niin äidille kuin vauvallekin. Keskustellaan yhdessä imetykseen liittyvistä ajatuksista, vauvan imuotteesta, imetysasennoista, imetyksen tuki välineistä sekä mahdollisista pulmatilanteista. Imetyksen tuki ry

Seksuaalineuvoja kertoo tapaamisella muun muassa raskauden tuomista muutoksista, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta synnytyksen jälkeen.

Seksuaalineuvojat

Seksuaalisuus ja sosiaaliset roolit muuttuvat elämän eri vaiheissa. Elämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat seksuaaliseen itsetuntoon, suuntautumiseen, sukupuolen kokemiseen ja seksuaaliterveyteen.

Raskauden mukanaan tuomat muutokset, niin fyysiset, psyykkiset ja sosiaalisetkin, voivat herkästi heijastua parisuhteeseen ja seksuaalisuuden toteuttamiseen. Muutokset voivat hämmentää molempien mieltä. Puhuminen tärkeää, ettei puhumattomuus muutu luulemiseksi.

Asioiden jakaminen ja kokemuksista puhuminen pitävät yllä yhteyttä, jolloin molempia tyydyttävä seksielämä on mahdollista. Kaikki rakasteluun kuuluva on sallittua hyvin sujuneessa raskaudessa.

Raskaus, synnytys ja vauvan hoivaaminen luovat seksuaaliselle läheisyydelle muuttuvat olosuhteet, joka vaatii sekä henkistä työstämistä että käytännön asioiden ratkaisemista. Mielikuvat vanhemmuudesta, sekä muut erilaiset roolit vaikuttavat seksuaalisuuteen.
 
Parisuhteessa seksuaalisuuden ylläpitäminen on molempien vastuulla. Parhaimmillaan hyvästä parisuhteesta ja seksistä muodostuu positiivisuuden kehä, jossa tyytyväisyys suhteeseen lisää seksuaalista halukkuutta ja seksin lisääntyminen tyytyväisyyttä parisuhteeseen. Kaksi tärkeää tekijää parisuhteen onnellisuuteen on seksuaalisen halun tunne sekä tunne puolison halukkuudesta.

Synnytyksen jälkeiseen seksiin liittyvien ongelmiin on helpommin löydettävissä ratkaisu kuin niihin ongelmiin, jotka syntyvät seksikysymysten huonoista ratkaisuyrityksistä tai niistä vaikenemisesta. On tärkeää arvostaa omaa kehoaan ja seksuaalisuuttaan sellaisenaan. Matka omaan seksuaalisuuteen, omien rajojen määrittäminen ja omien halujensa ja toiveidensa tunnistaminen ovat tärkeä osa seksuaalista hyvinvointia.

Seksuaalisuus raskausaikana:
Naistalo, Raskaus, synnytys ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus synnytyksen jälkeen:
Naistalo, Seksuaalisuus parisuhteessa synnytyksen jälkeen
Naistalo, Parisuhde ja seksuaalisuus synnytyksen jälkeen

Synnytyksestä toipuminen:
Naistalo, Toipuminen synnytyksestä

Perhe ja parisuhde:
Väestöliitto
Väestöliitto ry, Hyvä kysymys