Asiakkaan valinnanvapaus 1.1.2020

Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. 

Valinnanvapaus lyhyesti 

Valinnanvapautta terveyspalveluissa laajennetaan:
•    Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla. 
•    Pääset nopeammin lääkäriin ja sosiaalityöntekijälle.
•    Voit valita haluamasi sote-keskuksen ja hammashoitolan. 
•    Voit valita julkisesti omistetun tai yksityisen palvelun (samat asiakasmaksut). 
•    Saat halutessasi apua valinnan tekemiseen.
•    Kun hakeudut hoitoon, palvelun tarpeesi arvioidaan. 
•    Jos on hätätilanne, soitat 112 tai menet lähimpään päivystykseen, kuten ennenkin.

Asiakas voi valita nykyistä monipuolisemmin

Valinnanvapaus tarkoittaisi käytännössä sitä, että ihminen listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi. Hän valitsee lisäksi haluamansa hammashoitolan (suunhoidon yksikön). Jos sote-keskuksella tai hammashoitolalla on toimipisteitä useilla paikkakunnilla, asiakas voi asioida missä tahansa toimipisteessä.

Asiakas voisi valita myös maakunnan liikelaitoksen ja palveluyksikön toisesta maakunnasta. Maakunnan liikelaitos tarjoaisi myös sote-keskusten ja hammashoidon palveluja, sekä kaikki sosiaalipalvelut ja muut terveyspalvelut. Näitä ovat esimerkiksi perhekeskusten palvelut, kouluterveydenhuolto, kotihoito ja erikoissairaanhoito sairaaloissa. 

Lue lisää: Soteuudistus.fi/yleisia-kysymyksia-ja-vastauksia-sote-uudistuksesta