Kainuun hyvinvointialue – terveyttä ja turvaa kaikille kainuulaisille!

Tervetuloa Kainuun hyvinvointialueelle!
Vastaamme so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­luiden järjestämisestä Kainuun alueella.


Sivusto on päi­vit­tynyt hy­vin­voin­tia­lueen tie­doil­la.