Sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus

Määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen sopeutumisvalmennus on tarkoitettu vammaisen henkilön ja hänen läheistensä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi silloin, kun sopeutumisvalmennusta ei toteuteta muun lainsäädännön kautta. Määrärahasidonnaista sopeutumisvalmennusta voidaan myöntää VPL:m 8 §:n ja asetuksen 15 §:n perusteella.

Sopeutumisvalmennukseen kuuluvat neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla toistuvaa. Sopeutumisvalmennuksena myönnettävän kommunikaatio-opetuskeinoja ovat viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien opetus sekä ACC-ohjaus. ACC-ohjaus on puhetta tukevan tai korvaavan kommunikaatiomenetelmän käytön ohjausta sekä henkilölle että hänen lähipiirilleen.

Kommunikaatio-opetusta voi hakea puheterapeutin suosituksesta  vammaispalveluhakemuslomakkeella ja päätökset tekee kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijä. Kommunikaatio-opetus järjestetään Kainuun hyvinvointialueen omana palveluna.

Määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen kuntoutusohjaus on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn sekä kuntoutusedellytysten tukemista ja parantamista. Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen.

Kuntoutusohjaukseen kuuluu asiakkaan aktivoiminen omatoimiseen yleisten palvelujen käyttöön, kuntoutusprosessin seuraaminen ja asiakkaan tarpeista tiedottaminen eri palvelujärjestelmille. Kuntoutusohjausta Kainuun hyvinvointialueella järjestetään KASS:n kautta. Kuntoutusohjausta järjestävät myös Kainuun hyvinvointialueen kuntoutusyksikkö, lasten-, neurologian-, sisä-, reuma-, korva- ja syöpätautien poliklinikat. Vammaispalvelut järjestää kuntoutusohjausta silloin, kun se ei toteudu muun lain tai toiminnan kautta.

Tiedustelut kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijä puh 044 797 4964.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut sopeutumisvalmennus kuntoutusohjaus