Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa, joka ylläpitää ja parantaa opiskelijan hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden seuranta sekä edistäminen yhteistyössä opiskelijan, vanhempien, opettajien ja hyvinvointiryhmien kanssa. Opiskelijan terveyden edistämiseksi seurataan myös opiskeluyhteisön ja ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Lääkärin terveystarkastus toteutetaan toisen vuosikurssin pojille kutsuntaterveystarkastuksena terveysasemilla, mahdollisuuksien mukaan myös tytöille tarjotaan lääkärintarkastusaikaa toisena opiskeluvuotena. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairaanhoito sekä rokotus- ja ehkäisyneuvonta. Lääkärinaikoja annetaan vain terveydenhoitajan kautta.