Potilas-/asiakasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus

Pyydän

keskussairaala_container
terveysasema_container

potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamista

Tiedon korjaaminen kenestä
sosiaalihuollon_asiakasrekisteri_container
Tarkentavat lisätiedot container

Jos tiedon korjausvaatimukseeni ei suostuta, rekisterinpitäjän on tietosuoja-asetuksen 12 artiklan kohdan 4 mukaisesti ilmoitettava viipymättä rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle