Potilas-/asiakastietojen käyttölokin tietopyyntö


Tiedonsaantioikeus on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Alle 12-vuotiaan huoltaja, alle 12 vuotiaan tai vajaavaltaisen laillinen edustaja voivat tehdä selvityspyynnön. Laillisen edustajan on osoitettava oikeutensa tiedonsaantiin.

Mikäli tietojen luovuttamiselle ei ole estettä, tietojen pyytäjälle postitetaan listaus potilastietojen käsittelijöistä enintään kahden edellisvuoden ajalta (peruste: laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §, 159/2007)

Vaitiolovelvollisuus ja käyttötarkoitussidonnaisuus