Potilas-/asiakastietojen tarkastuspyyntö


Pyydän saada tietää, mitä tietoja on tallennettu


Terveydenhuollon potilasrekisteri container
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri container
Mikäli yllä olevaan pyyntöön ei voida suostua, rekisterinpitäjän on tietosuoja-asetuksen 12 artiklan kohdan 4 mukaisesti ilmoitettava viipymättä rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle