Kehitysvammaosasto – yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Kainuun keskussairaala, E-rakennus.

Yksikön kuvaus

Kehitysvammaosasto tarjoaa tutkimus- ja kuntoutusjaksoja kainuulaisille kehitysvammaisille. Lääkehoito ja erilaiset toiminnalliset menetelmät sekä kommunikaation kehittäminen ovat oleellinen osa osastohoitoa.  Osastojakson aikana pidetään säännöllisiä hoitoneuvotteluja ja suunnitellaan potilaan hoitoa ja kuntoutusta yhdessä perheen ja/tai asumisyksikön henkilöstön kanssa.

Tavallisimmat potilaat/paikkamäärä

Osastolla on kuusi paikkaa, joista kolme on aikuisille ja kolme lapsille sekä nuorille. Potilailla on usein merkittäviä käyttäytymisen haasteita ja mielenterveysongelmia. Lääkehoito ja erilaiset toiminnalliset menetelmät sekä kommunikaation kehittäminen ovat oleellinen osa osastohoitoa.  Osastojakson aikana pidetään säännöllisiä hoitoneuvotteluja ja suunnitellaan potilaan hoitoa ja kuntoutusta yhdessä perheen ja/tai asumisyksikön henkilöstön kanssa.

Henkilökunta

Osastolla työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä kehitysvammapoliklinikan lääkärin, kuntoutusohjaajan, puheterapeutin, psykologin, kommunikaatio-ohjaajan ja fysioterapeutin kanssa. Toiminta osastolla on kolmivuorotyötä.

Opiskelijat

Lähihoitajaopiskelijat, joilla on perushoitotyön jakso suoritettuna.

Osasto soveltuu sairaanhoitajaopiskelijoiden mielenterveystyön harjoittelupaikaksi.

Meillä voit oppia

  • Ke­hi­tys­vam­ma­työtä
  • Mie­len­ter­veys­työ­tä
  • Kuntouttavaa työotetta
  • Lääkehoitoa
  • Ke­hi­tys­vam­ma­lais­ta ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta se­kä nii­den to­teut­ta­mi­ses­ta päi­vit­täi­ses­sä työs­ken­te­lys­sä
  • Kir­jaus­jär­jes­tel­män käy­ttöä
  • Ennalta ehkäisemään ja toimimaan haastavissa tilanteissa
  • Moniammatillista työskentelyä
  • Vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä

 

Tervetuloa oppimaan!

 

Kehitysvammaosasto

Sotkamontie 13

E-rakennus

 

Yksikön esimiehen yhteystiedot

Anu Kuparinen

040 671 1039

 

Opiskelijavastaavat

Sonja Pajari (AMK), sonja.pajari@kainuu.fi

Ira-Krista Korhonen (KAO), ira.korhonen@kainuu.fi