Lastenkoti SalmiLa

Lastenkoti SalmiLa on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämä lastensuojeluyksikkö. Se on aloittanut toimintansa vuonna 2008 ja laajentanut sitä vuonna 2014. Lastenkoti SalmiLa koostuu Järvi-yksiköstä, SOS-kriisityönyksiköstä ja Salmi-yksiköstä. Lastenkoti SalmiLan toimintaa ohjaavia arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen, asiakaslähtöisyys, tasavertaisuus, kodinomaisuus ja oikeudenmukaisuus.

Järvi- ja Salmi-yksiköt

Asumisyksiköt on tarkoitettu 12–18-vuotiaille kainuulaisille lapsille ja nuorille. Järvi-yksikössä on seitsemän asiakaspaikkaa ja Salmi-yksikössä viisi. Yksiköissä tehtävä työ on korjaavaa kasvatusta ja ohjausta. Toiminta on hyvin kodinomaista. Lapsille ja nuorille tarjotaan kasvatuksen ja ohjauksen keinoin turvallinen kasvuympäristö, jossa heidän kanssaan opetellaan elämisen perustaitoja sekä tuetaan heitä pääsemään yksilöllisesti asetettuihin hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Kasvatustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä vanhempien, lapsen sosiaalityöntekijän sekä monialaisen verkoston kanssa.

SOS-kriisityönyksikkö

SOS-kriisityönyksikössä toteutetaan kriisi- ja arviointityötä. Lasten ja nuorten kriisi- ja arviointityöhön on varattu kaksi asiakaspaikkaa, jotka ovat tarkoitettu 0–18-vuotiaille kainuulaisille lapsille ja nuorille. Lisäksi yksikössä on yksi tilapäiseen käyttöön tarkoitettu asiakaspaikka. Toiminta on hyvin kodinomaista ja arkiaskareet tehdään yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Lapset ja nuoret saapuvat yksikköön kiireellisesti tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettuina. Ensisijaisena tavoitteena on pysäyttää kriisiytynyt tilanne ja arvioida yksilöllisesti jatkotoimenpiteiden tarve. Kriisi- ja arviointityötä tehdään tiiviisti lapsen ja nuoren huoltajien, perheen, sosiaalityöntekijän sekä monialaisen verkoston kanssa. SOS-kriisityönyksikössä toimii myös Kainuun sosiaalipäivystys sekä Kainuun turvakoti, joka on Oulun turvakodin etäyksikkö.

Yhteystiedot

Salmijärventie 300 B
87930 Salmijärvi

Las­tenkoti Salmilan vs. yksikön päällikkö
Saija Karjalainen
Puh. 044 797 0673
saija.karjalainen@kainuu.fi

Järvi-yksikkö ohjaajat puh. 044 797 0675

Salmi-yksikkö ohjaajat puh. 044 710 4467

SOS-kriisityönyksikkö ohjaajat puh. 044 797 5252