Leivolan asunnot - Yksikön esittely opiskelijoille

Leivolan asunnot, kehitysvammaisten asumisyksikkö

Yksikön kuvaus
Leivolan asunnot sijaitsee Leivolankylällä, noin 3km Sotkamon keskustasta Kajaaniin päin. Samassa pihapiirissä Leivolan asuntojen kanssa on päivätoiminnan yksikkö.
Leivolan asunnot on 15 paikkainen ryhmäkoti, jossa yksi huone on tilapäis-/asumisvalmennushuone. Osa asukkaistamme liikkuu itsenäisesti ja osa liikkuu pyörätuolilla itsenäisesti tai avustettuna. Osa asukkaista on omatoimisia ja tarvitsevat ohjausta päivittäisissä toiminnoissa ja osa on täysin avustettavia.
Toiminta-ajatuksemme on tarjota kodinomaisessa ympäristössä hyvää perushoitoa, hoivaa, ohjausta ja tukea kehitysvammaisen asukkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteenamme on asukkaiden virkistystoiminnan järjestäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen kuntouttavalla työotteella. Työ on kolmivuorotyötä.


Henkilökunta
Henkilökuntaan eli ohjaajiin (13,5 vakanssia) kuuluu lähihoitajia, kehitysvammaisten hoitajia ja sosionomi. Talossamme työskentelee arkipäivisin avotyöntekijä.


Opiskelijat
Yksikkömme sopii lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoille. Erityisesti heille, joilla on valittuna vammaistyön osaamisala. Myöskin mm. ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala sekä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala sopii.
 
Meillä voit oppia:
• Kohtaamaan kehitysvammaisen asiakkaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa hänen kanssaan
• Ohjaamaan kehitysvammaista asiakasta yksilölliset tarpeet huomioiden sekä yksin että ryhmässä
• kehitysvammalain mukaisista palveluista ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta sekä niiden toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä
• Työskentelemään kuntouttavaa työotetta käyttäen
• Moniammatillisen yhteistyön merkityksestä kehitysvammaisten arjessa
• Vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä
• Asiakaskirjaamista
• Lääkehoidon toteuttamista
• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja ylläpitämistä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen)
• Työyhteisön työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä asioita
• Omaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä
 
 
TERVETULOA OPPIMAAN MEILLE!
Leivolan asunnot, Tuorintie 2, 88600 Sotkamo
puh. 044 797 0212, 044 797 0211
Sininen kaksikerroksinen rakennus mäen päällä

Yksikön esimies
Saija Kokko    puh. 044 750 2796, saija.kokko@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat

paula.i.karppinen@kainuu.fi puh. 044 748 3675
paivi.ronkainen@kainuu.fi puh. 044 797 0212