Leivolan päivätoiminta - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön kuvaus


Leivolan päivätoiminta sijaitsee Leivolankylällä, Sotkamon keskustasta Kajaaniin päin n. 3 km. Päivätoiminnan kanssa samassa pihapiirissä on Leivolan asunnot -asumisyksikkö, jossa asuu kehitysvammaisia aikuisia, joista osa käy päivätoiminnoissa.
Päivätoiminta Leivola tarjoaa päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille, jotka eivät kykene kehitysvammaisuuden ja/tai iän mukanaan tuomien haasteiden/esteiden vuoksi osallistumaan työtoimintoihin.
Asiakkaita käy päivittäin tällä hetkellä noin kymmenen, klo 9-15 välillä.
Päivittäinen toiminta on virkistys- ja viriketyyppistä, jossa pyritään huomioimaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan toimintataso. Lisäksi päivään kuuluu harjaantumista arjen rutiineihin kehitysvammaisten asiakkaiden elämänhallinnantunteen lisäämiseksi.
Kerran kuukaudessa on erityislasten (7-18 v.) viikonloppuhoitoa ja koululaisten lomien aikaan erityislasten loma-ajanhoitoa.

Henkilökunta
Henkilökuntaan kuuluu kolme ohjaajaa. Ohjaajien koulutukset ovat apuhoitaja +kehitysvamma-alan ammattitutkinto, sosiaaliohjaaja ja lähihoitaja.

Opiskelijat
Päivätoiminta Leivola sopii harjoittelujaksoksi lähihoitaja- ja sosionomi-opiskelijoille sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden perusjaksoksi.

Meillä voit oppia:
• Kohtaamaan kehitysvammaisen asiakkaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa hänen kanssaan
• Ohjaamaan kehitysvammaisille henkilöille toimintatuokioita huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä yksin että ryhmässä.
• Kehitysvammalain mukaisista palveluista ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta sekä niiden toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä
• Työskentelemään kuntouttavaa työotetta käyttäen
• Moniammatillisen yhteistyön merkityksestä kehitysvammaisen arjessa
• Vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä
• Perushoitoa ja hoivaa
• Asiakaskirjaamista
• Apuvälineiden käyttöä
• Virkistystoiminnan järjestämistä
• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja ylläpitämistä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen)
• Työyhteisön työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä asioita
• Omaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Tervetuloa oppimaan!
Päivätoiminta Leivola, Alkulantie 15 G. 88600 Sotkamo

Yksikön esimies ja yhteystiedot
Saija Kokko, puh 044 7502796

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot
Aila Härkönen puh 044 7502250, 044 7975244
aila.k.harkonen@kainuu.fi