Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön - MATKA -hanke

Kokonaisbudjetti:   49 500 € 
Rahoitus:               TEM 80 %

Loppuraportti (word) (pdf)


Hankkeen tavoite on tehostaa julkisesti rahoitettujen liikkumispalveluiden käyttöä Kainuun alueella.

Kainuun harvaan asutun seudun julkisen liikenteen reittien ja matkustajamäärien väheneminen on muuttamassa alueellista liikkumispalveluiden luonnetta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän käynnistämässä hankkeessa etsitään vaihtoehtoisia sekä korvaavia toimintatapoja liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi ja parantamiseksi.

MATKA - hanke koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä työvaiheessa Kainuun soten kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille luodaan mahdollisuus pienempiin matkakuluihin tarjoamalla halukkaille matkustusvaihtoehdoksi avoimen joukkoliikenteen palveluita. Tavoitteena on testata palvelua Kainuun alueella 2016 kesän aikana. Testausajankohtana Kainuun soten asiakkaat voivat säästää matkan omavastuuosuuden valitsemalla kulkutavaksi bussin. Toisessa työvaiheessa Kainuun soten järjestämiä kuljetuksia avataan maaseudulla itsemaksavien kainuulaisten käyttöön.

MATKA-hankkeen testausjaksoilta kerätään asiakaspalautetta, jonka perusteella toimintaa voidaan kehittää toimivammaksi ja paremmin asiakkaiden toiveita ja tarpeita vastaavaksi. MATKA-hanke on käynnistynyt vuoden 2015 joulukuussa ja se päättyy marraskuussa 2016. Kainuun sote toteuttaa MATKA-hankkeen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kainuun kuntien kanssa. Konsulttina hankkeessa toimii WayStep Consulting Oy.