Mäntykankaan tukiasunnot Kuhmo - Yksikön esittely opiskelijoille


Yksikkömme on kaksikerroksinen kerrostalo Kuhmon keskustan tuntumassa. Asuntoja on yhteensä 17, lisäksi muutama asiakas asuu yksikön lähistöllä. Yksikössä asukkailla on omat asunnot sekä yhteiset sauna- ja kerhotilat sekä pesutupa.
Tarjoamme vahvan tuen asumista aikuisille kehitysvammaisille asiakkaille sekä tilapäishoitoa ja asumisvalmennusta. Asukkaat ovat iältään 23- 70 vuotiaita.

Henkilökunta
Yksikössä on kuusi ohjaaja, jotka ovat koulutukseltaan joko lähihoitajia tai sosionomeja.

Opiskelijat
Yksikkömme sopii lähihoitaja- ja sosionomi- opiskelijoille sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden perusjaksoksi.

Meillä voit oppia:
• Kohtaamaan kehitysvammaisen asiakkaan sekä vuorovaikutusta heidän kanssaan
• Kehitysvammaisen asiakkaan yksilö- ja ryhmäohjausta päivittäisissä toiminnoissa
• Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemista
• Työskentelemään kuntouttavaa työotetta käyttäen
• Lääkehoidon toteuttamista
• Moniammatillisen yhteistyön merkityksestä asiakkaan arjessa
• Asiakaskirjaamista
• Hyödyntämään omia vahvuuksiasi esim. kädentaidot, musikaalisuus, liikunnallisuus yms.
• Käyttämään vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä
• Virkistystoiminnan järjestämistä
• työyhteisön työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä asioita

Tervetuloa oppimaan!

Mäntykankaan tukiasunnot
Kappelikuja 13 A 88900 Kuhmo
ohjaajat puh. 044 7970306

Yksikön esimies
Mervi Heikkinen 044 7974835
mervi.s.heikkinen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat
Erja Koistinen
erja.koistinen@kainuu.fi