Päiväsairaala – Yksikön esittely opiskelijoille

 

Hoitajat

Päiväsairaalassa toimii monitaitoisia tiimityön osaajia.

Yksikön sijainti

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, uusi sairaala, si­sään­käyn­ti F1.
Päi­vä­sai­raa­la ja dia­lyy­si, 2. ker­ros, pääaulasta heti vasemmalle
 

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Päiväsairaalaan potilaat saapuvat pääasiassa kotoaan heille suunnitellun henkilökohtaisen ajanvarauksensa mukaisesti. Potilasta hoitavan erikoisalan poliklinikan tai muun hoitavan yksikön henkilökunta laatii etukäteen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan kanssa ja toteuttaa ajanvarauksen päiväsairaalaan.

Päiväsairaalassa toteutamme muun muassa onkologisia lääkehoitoja, verensiirtoja, biologisia lääkehoitoja sekä muita suonensisäisesti toteutettavia lääkehoitoja. Huolehdimme potilaiden kokonaishoidosta, alkuvalmisteluista suunniteltuun tutkimukseen/toimenpiteeseen sekä jälkiseurannasta niiden jälkeen. Tavallisimpia toimenpiteitä ovat sydämen rytminsiirrot, erilaiset biopsiat, venesektiot, munuaiskatetrin vaihdot ja alaraaja-angiografiat. Lisäksi toteutamme potilaiden hemodialyysihoidot, sydämen varjoainekuvaukseen ja tahdistimen laittoon menevien potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon toteutuksen. Potilaspaikkoja päiväsairaalassa on 26, joista kolme on yhden hengen huoneita.

Henkilökunta

Päiväsairaalan työtehtävissä toimii sairaanhoitajia, jotka ovat perehtyneet eri erikoisalojen sairauksiin, toteutettavaan hoitoon sekä niiden seurantaan. Osa henkilökunnasta työskentelee kahdessa vuorossa arkipäivisin ja dialyysihoidoissa työskentelevä henkilökunta toteuttaa dialyysihoitoja myös lauantaisin.

Opiskelijat

Opiskelijat ovat osa päiväsairaalan tiimiä ja he ovat lämpimästi tervetulleita harjoittelemaan sairaanhoitajan taitojaan turvallisessa ympäristössä. Päiväsairaala sopii terveyden- ja sairaanhoitajaopiskelijoille, esimerkiksi sisätautien harjoitteluopintokokonaisuuteen sekä syventävien opintojen harjoitteluun.

Päiväsairaalassa opiskelijoilla on harjoittelunsa aikana oma ohjaaja(t) ja opiskelijat pääsevät harjoittelunsa aikana perehtymään erilaisiin sairaanhoitajan työtehtäviin.

Meillä voit oppia…

- erilaisia kädentaitoja, esimerkiksi kanylointia ja erilaisten mittausten toteutuksia 
- toteuttamaan ohjatusti lääkehoitoja 
- osallistumaan erilaisiin tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin
- eri erikoisalojen potilaiden toimenpiteisiin liittyvää valmistelua, hoitoa ja seurantaa
- hoitotyön rakenteista kirjaamista
- kehittämään vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja

Tervetuloa oppimaan! Voit seurata jatkossa päiväsairaalan kuulumisia Instagramin kautta.

Nimi + osoitetiedot, puhelinnumero

Päiväsairaala, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, Puh. 040 688 4205 

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/paivasairaala-ja-dialyysi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot:

Aila Säily
aila.saily@kainuu.fi 
Miia Kortelainen
miia.kortelainen@kainuu.fi
Minna Pasma
minna.pasma@kainuu.fi

 Yksikön esimiehet ja yhteystiedot: (Aikuisten somaattinen erikoissairaanhoidon vastuualue)  

Ylihoitaja          
Elki Rutherford
elki.rutherford@kainuu.fi
puh. 044 7970064
Tulosyksikköpäällikkö
Sirpa Hurskainen
sirpa.hurskainen@kainuu.fi   
puh. 044 7974075
Osastonhoitaja
Johanna Korhonen
johanna.m.korhonen@kainuu.fi
puh. 044 7974824
Ap.osastonhoitaja
Virpi Heikkinen
virpi.b.heikkinen@kainuu.fi
puh. 044 7731466