Palvelukeskus Himmeli - Sotkamo - Yksikön esittely opiskelijoille

Palvelukeskus Himmeli on Sotkamon keskustasta 1,5 km Kuhmoon päin sijaitseva vanhusten ympärivuorokautista hoivapalvelua tarjoava hoitokoti. Opiskelijana olet tervetullut taloon pääovesta, joka on vierasparkkipaikan lähettyvillä.

Asukaspaikkoja on 84, joista 14 on lyhytaikaishoidon paikkaa. Lyhytaikaishoitoon asiakkaat tulevat omaishoitajan pitäessä vapaitaan tai odottamaan tehostettua palveluasumispaikkaa. Asukaspaikoista 70 ovat tehostettua palveluasumista, joissa asukkaat asuvat vuokralla. Asukkaat maksavat vuokran lisäksi asiakasmaksun, mihin sisältyy mm. siivous, ateriat ja vaatehuolto. 

Vanhusten ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa tuetaan ikä- ihmisten hyvää elämänlaatua. Hoidon ja huolenpidon perustana ovat itsemääräämisoikeus, turvallisuus, yksilöllisyys, voimavaralähtöisyys ja tasa-arvo.

Palvelukeskus Himmelissä työskennellään moniammatillisessa työryhmässä yhteistyössä asukkaiden, omaisten ja sidosryhmien kanssa.

Himmelissä työskentelee lähihoitajia, hoitoapulaisia, kodinhoitaja, sairaanhoitajia ja fysioterapeutti. Lääkäri käy talossa kerran kuukaudessa sekä on puhelimen päässä aina. Lisäksi talossa työskentelee palvelusihteeri, siistijät ja kiinteistönhoitajat. Himmelin lähiesimiehenä toimii palveluesimies ja hänen poissa ollessaan apulaispalveluesimies.

Himmeliin opiskelemaan ovat tervetulleita lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti-, sosionomi-, geronomi- ja hoiva-avustaja opiskelijat.

Meillä opit kohtaamaan asukkaan heidän omassa ympäristössään ja tukemaan heidän yksilöllisiä voimavarojaan hyvään ja laadukkaaseen elämään. Opit toimimaan moniammatillisessa työyhteisössä sekä muiden toimijoiden kanssa esim. kotihoito, sairaala, ulkoiluttajat, ja apteekki. Opit myös perushoitoa, kuntouttavaa ja ergonomista hoitotyötä (apuvälineet), hoito- ja palvelusuunnitelmien sekä toimintakykymittarien tekemistä, lääkehoitoa, haavanhoitoa, ruokahuoltoa ja viriketoimintaa sekä harjoittelemaan myös kirjaamista potilastietojärjestelmään.

Lämpimästi tervetuloa oppimaan meille!

Palvelukeskus Himmeli, Pilkkitie 2, 88600 Sotkamo

palveluesihenkilö puh. 044 797 4215
apulaispalveluesihenkilö ja opiskelijavastaava puh. 044 719 9514

 

Päivitetty 1.3.2023