Palvelutarpeen arvioinnin valmistuttua

Palvelutarpeen arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Palvelutarpeen arvioinnin aikana tehdään kirjallinen yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta, jonka asiakas saa itselleen.

Palvelutarpeen arvioinnin valmistuttua perhe voi saada sosiaalipalveluina:

  • tukea, ohjausta ja neuvontaa
  • työntekijöiden apua muiden tarvittavien palveluiden selvittämiseen ja palveluihin ohjaukseen

Sosiaalipalveluista säädetään sosiaalihuoltolain luvussa 3.

Palvelutarpeen arvioinnin valmistuttua on mahdollista, että lapsen sosiaalihuollon asiakkuus jatkuu, lapsen lastensuojelun asiakkuus alkaa tai sosiaalihuollon asiakkuus päättyy.