Poikkeavat palveluajat ja toiminnan sulut

Hyrynsalmi

Terveysasema

5.12.2022 avoinna klo 08-15. Suljettu 19.12.-26.12.2022 ja  6.1.2023 suljettu. Kiireelliset asiat hoidetaan Suomussalmen vastaanotolla 0861566200. 

Kiireelliset reseptien uusinnat

Reseptien uusinta Omasote tai Kanta.fi-palveluissa.

Fysioterapia

Suljettu 23.12.2022-1.1.2023. Akuuteissa fysioterapia- ja apuvälineasioissa yhteys Suomussalmen terveysaseman fysioterapiaan, puh. 08 6156 6124. Yksikössä on käytössä takaisinsoittopalvelu.

Ikäihmisten palveluiden päivätoiminta

Hyrynsalmen ikäihmisten palveluiden päivätoiminta on suljettu ajalla 19.12.2022 - 08.01.2023

Ikäihmisten palveluiden matalan kynnyksen infopisteet

Suljettu ajalla 19.12.2022 - 8.1.2023.

Muistipoliklinikka ja muistineuvola

Muistipoliklinikka ja muistineuvola ovat suljettuina 26.12.2022-1.1.2023.

Vammaispalvelut

Toimintakeskus Teema 5.12. sulkupäivä, 22.12.2022–8.1.2023 toiminnanrajaus


Kajaani

Terveysasemat

Yleislääketieteen poliklinikka ja Vuolijoen terveysasema ovat suljettuina 6.12.2022, 24.-26.12.2022 ja 6.1.2023.

Vastaanottotoiminta on supistettua ajalla 27.12.2022-8.1.2023.

Päivystyksellisissä asioissa ota yhteyttä valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116117.

Kiireelliset reseptien uusinnat

Reseptien uusinta Omasote tai Kanta.fi-palveluissa.

Ikäihmisten palveluiden päivätoiminta

Kajaanin ikäihmisten palveluiden päivätoiminta on suljettu ajalla 19.12.2022 - 08.01.2023

Ikäihmisten palveluiden matalan kynnyksen infopisteet

Suljettu ajalla 19.12.2022 - 8.1.2023.

Muistineuvola

Muistineuvola on suljettu 26.12.2022-1.1.2023.

Eläinlääkintähuolto

Vuolijoella ei pieneläinvastaanottoa 27.12.2022- 8.1.2023

Kotikuntoutus Konsta

Suljettu 26.12.2022-1.1.2023 välisen ajan.

Vammaispalvelut

Toimintakeskus, Pihlaja-Pajula 5.12. sulkupäivä, 22.12.2022–8.1.2023 toiminnanrajaus


Kuhmo

Terveysasema

Ajalla 6.12.2022, 24.12.-26.12.2022 kiirevastaanotto on avoinna klo 09-17 puh. 0861565635. 

Vastaanottotoiminta on supistettua ajalla 19.12.2022-8.1.2023.

Päivystyksellisissä asioissa ota yhteyttä valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116117.

Kiireelliset reseptien uusinnat

Reseptien uusinta Omasote tai Kanta.fi-palveluissa.

Ikäihmisten palveluiden päivätoiminta

Kuhmon ikäihmisten palveluiden päivätoiminta on suljettu ajalla 19.12.2022 - 08.01.2023

Ikäihmisten palveluiden matalan kynnyksen infopisteet

Suljettu ajalla 19.12.2022 - 8.1.2023.

Muistineuvola ja muistipoliklinikka

Muistineuvola ja muistipoliklinikka ovat suljettuina 26.12.2022-1.1.2023.

Vammaispalvelut

Toimintakeskus 5.12. sulkupäivä, 22.12.2022–8.1.2023 toiminnanrajaus


Paltamo

Terveysasema

Paltamon terveysasema on suljettuna 6.12.2022, 24.-26.12.2022 ja 6.1.2023. Vastaanottotoiminta on supistettua ajalla 27.12.2022-8.1.2023.

Päivystyksellisissä asioissa ota yhteyttä valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116117.

Kiireelliset reseptien uusinnat

Reseptien uusinta Omasote tai Kanta.fi-palveluissa.

Fysioterapia

Paltamon fysioterapia on suljettu 27.12.2022 – 6.1.2023 välisenä aikana.

Fysioterapia-asiassa voi olla yhteydessä Kajaanin fysioterapiaan, puh. nro 044 797 4119, jono 1

Apuvälineasiassa voi olla yhteydessä Kajaanin apuvälinelainaamoon, puh. nro: 08 6156 7264

Ikäihmisten palveluiden päivätoiminta

Paltamon ikäihmisten palveluiden päivätoiminta on suljettu ajalla 19.12.2022 - 08.01.2023

Ikäihmisten palveluiden matalan kynnyksen infopisteet

Suljettu ajalla 19.12.2022 - 8.1.2023.

Muistineuvola ja muistipoliklinikka

Muistineuvola ja muistipoliklinikka ovat suljettuina 26.12.2022-1.1.2023.


Puolanka

Eläinlääkintähuolto

Puolangalla ei pieneläinvastaanottoa 19.12.2022- 8.1.2023


Ristijärvi

Terveysasema

Ristijärven terveysasema on suljettuna 6.12.2022, 24.-26.12.2022 ja 6.1.2023. Vastaanottotoiminta on supistettua ajalla 27.12.2022-8.1.2023.

Päivystyksellisissä asioissa ota yhteyttä valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116117.

Kiireelliset reseptien uusinnat

Reseptien uusinta Omasote tai Kanta.fi-palveluissa.

Fysioterapia

Suljettu 23.12.2022-1.1.2023. Kiireellisissä fysioterapia-asioissa yhteys Kajaanin terveysaseman fysioterapiaan puh. 044 797 4119. Kiireellisissä apuvälineasioissa yhteys Kajaanin apuvälinepalveluihin puh.08 6156 7264. Meillä on takaisinsoittojärjestelmä käytössä.

Ikäihmisten palveluiden päivätoiminta

Ristijärven ikäihmisten palveluiden päivätoiminta on suljettu ajalla 19.12.2022 - 08.01.2023

Ikäihmisten palveluiden matalan kynnyksen infopisteet

Suljettu ajalla 19.12.2022 - 8.1.2023.

Muistineuvola ja muistipoliklinikka

Muistineuvola ja muistipoliklinikka ovat suljettuina 26.12.2022-1.1.2023.                          


Sotkamo

Terveysasema

Sotkamon terveysasema on suljettuna 6.12.2022, 24.-26.12.2022 ja 6.1.2023. Vastaanottotoiminta on supistettua ajalla 19.12.2022-8.1.2023.

Päivystyksellisissä asioissa ota yhteyttä valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116117.

Kiireelliset reseptien uusinnat

Reseptien uusinta Omasote tai Kanta.fi-palveluissa.

Ikäihmisten palveluiden päivätoiminta

Sotkamon ikäihmisten palveluiden päivätoiminta on suljettu ajalla 19.12.2022 - 08.01.2023

Ikäihmisten palveluiden matalan kynnyksen infopisteet

Suljettu ajalla 19.12.2022 - 8.1.2023.

Muistineuvola ja muistipoliklinikka

Muistineuvola ja muistipoliklinikka ovat suljettuina 26.12.2022-1.1.2023.

Vammaispalvelut

Toimintakeskus 5.12. sulkupäivä, 22.12.2022–8.1.2023 toiminnanrajaus


Suomussalmi

Terveysasema

5.12.2022 avoinna klo 08-15. Ajalla 6.12.2022, 24.12.-26.12.2022,  1.1.2023 ja 6.1.2023 kiirevastaanotto on avoinna klo 09-17 puh. 0861566200.

Kiireelliset reseptien uusinnat

Reseptien uusinta Omasote tai Kanta.fi-palveluissa.

Ikäihmisten palveluiden päivätoiminta

Suomussalmen ikäihmisten palveluiden päivätoiminta on suljettu ajalla 19.12.2022 - 08.01.2023

Ikäihmisten palveluiden matalan kynnyksen infopisteet

Suljettu ajalla 19.12.2022 - 8.1.2023.

Muistineuvola ja muistipoliklinikka

Muistineuvola ja muistipoliklinikka ovat suljettuina 26.12.2022-1.1.2023.

Vammaispalvelut

Toimintakeskus Päivälä 5.12. sulkupäivä, 22.12.2022–8.1.2023 toiminnanrajaus


Päi­vys­ty­sa­pu 116 117 - äkil­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma

Hätätilanteessa soita aina 112

Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116117 mi­kä­li tar­vit­set neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den tai ta­pa­tur­man hoi­dos­sa et­kä ole var­ma pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la päi­vys­tys­po­lik­li­nik­ka
Sot­ka­mon­tie 13
87300 Ka­jaa­ni

Omais­ten tie­dus­te­lut päi­vys­tyk­ses­sä ole­vis­ta po­ti­lais­ta nu­me­ros­ta 08 6156 2300.

Muu kuin päi­vys­tyk­sel­li­nen hoi­to jär­jes­te­tään ter­vey­sa­se­mil­la.

Tarkemmat yhteystiedot ja aukioloajat sote.kainuu.fi