Rajamiehentien asunnot - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön kuvaus:
Yksikkömme on nelikerroksinen kerrostalo, joka sijaitsee Kajaanissa Rajalähiön asuinalueella. Talo on valmistunut vuonna 2017. Alimmassa kerroksessa ovat yhteiset tilat asukkaille, elämyshuone, sauna ja pyykkihuolto. Henkilökunnalle tarkoitetut tilat löytyvät myös alimmasta kerroksesta. Kerroksissa 2, 3 ja 4 sijaitsevat asukkaiden huoneistot sekä yhteiset ruokailutilat. Rakennuksessa on yksi pääovi ja sen vieressä ovikello, jota soittamalla sinut päästetään sisään.
Talosta löytyy 15 vakituista asuinhuonetta.
Tarjoamme vahvasti autettua asumista yhteensä 15 kehitysvammaiselle henkilölle, joilla jokaisella on yksikölliset ohjauksen tarpeet tilanteesta sekä päivän kunnosta riippuen. Asukkaat ovat ikähaitariltaan 19–68 vuotiaita.

Henkilökunta:
Työ Rajamiehentiellä on 3-vuorotyötä. Aamu- ja iltavuorossa työntekijöitä on pääsääntöisesti kahdeksan vuorossaan. Yöllä asukkaiden unia valvoo yksi ohjaaja.
Talossa työskentelee pääasiassa lähihoitajia ohjaajan tehtävänimikkeellä, ulkopuolisia siivoojia sekä arkisin paikalla on myös yksikön esihenkilö. Asukkaiden asioista huolehditaan moniammatillisen työryhmän tuella.
Opiskelijat:
Opiskelijan näkökulmasta yksikkömme on ammatillisen kasvamisen ja työhön kehittymisen kannalta loistava. Yksikkömme on haastava ja meillä saa paljon mahdollisuuksia oppia uutta niin kehitysvamma- kuin mielenterveystyöstäkin. Asukaskuntaan kuuluu moniasteista kehitysvammaisuutta sekä erilaisia psyykkisiä sairauksia.

Meillä voit oppia:
 

 • Kehitysvammatyöstä
 • Mielenterveystyöstä
 • Toiminnallisuuden sekä kuntouttavan työotteen merkityksestä työskentelyssä
 • Kehitysvammalaista ja  itsemääräämisoikeudesta sekä niiden toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä
 • Kirjausjärjestelmän käytöstä
 • Haastavista tilanteista ja niissä toimimisesta
 • Moniammatillisen yhteistyön merkityksestä kehitysvammaisen arjessa
 • Ravitsemuksesta huolehtimisesta
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisesta ja  ylläpitämisestä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen)
 • Elekielen, tukiviittomien ja erilaisten viestintäkeinojen hyödyntämisestä työskentelyssä
 • Ennaltaehkäistä haastavia tilanteita mahdollisuuksien mukaan ja edistää asukkaiden turvallisuutta
 • Huolehtia osaltaan omasta sekä työyhteisön työsuojelusta sekä työhyvinvoinnista
 • Arvioimaan ja kehittämään toimintaansa
 • Työskennellä sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden ja arvoperustan mukaisesti
 • Lääkehoidon toteuttamisesta  


Tervetuloa oppimaan meille!
Rajamiehentien asumisyksikkö
Rajamiehentie 4, 87400 Kajaani
Yksikön puhelinnumero: 044-7156940

 
Yksikön esihenkilö
Tuulikki Kähkönen
044-7156922
tuulikki.kahkonen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat:
ria.korhonen@kainuu.fi
janne.kovalainen@kainuu.fi