Ryhmäkoti Puolukka - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön kuvaus:


Ryhmäkoti Puolukka toimii Sotkamon keskustan tuntumassa kerrostalossa, yhdessä rapussa. Ryhmäkoti Puolukassa on yhdeksän (9) ohjatun asumisen asiakasta ja yksi (1) tilapäis- /asumisvalmennuspaikka. Ryhmäkoti Puolukan palveluiden piirissä on myös seitsemäntoista (17) tuetun asumisen asiakasta, jotka asuvat omissa asunnoissaan. Tuetun asumisen asiakkaat asuvat keskustan tuntumassa, Leivolan kylällä tai Vuokatissa.
Tarjoamme ohjattua ja tuettua asumispalvelua aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Työtä tehdään kahdessa vuorossa.
Ryhmäkoti Puolukan asiakkaat tarvitsevat päivittäin tukea, ohjausta ja avustamista arkielämän vaatimissa asioissa ja niihin osallistumisessa. Osa asiakkaista käy päivittäin työ- ja päivätoiminnassa. Silloin kun asiakas ei ole päiväaikaisessa toiminnassa, järjestetään ohjaus asiakkaan kotona kodinhoitoon ja muihin henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen (esim. parturi, vaateostokset).
Tuetun asumisen asiakkaat kykenevät itsenäiseen asumiseen ja selviytyvät omatoimisesti useimmista päivittäisistä toiminnoistaan. Suurin osa tuetun asumisen asiakkaista ei tarvitse päivittäin apua arkeensa. Asiakkaat kykenevät asioimaan, liikkumaan ja toimimaan itsenäisesti myös kodin ulkopuolella. Tuetun asumisen asiakkaamme osaavat tarvittaessa pyytää apua tai ottaa yhteyden henkilökuntaan.


Henkilökunta:
Henkilökuntaa ryhmäkoti Puolukan tiimissä on kuusi (6) ohjaajaa. Tällä hetkellä henkilökunta on koulutukseltaan lähihoitajia, sosionomi ja perushoitaja.

Opiskelijat:
Yksikkömme sopii harjoittelujaksoksi lähihoitaja- ja sosionomi-opiskelijoille sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden perusjaksoksi.

Meillä voit oppia:
 
• Kohtaamaan kehitysvammaisen asiakkaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa hänen kanssaan
• Ohjaamaan kehitysvammaista asiakasta huomioiden hänen yksilölliset tarpeensa sekä yksin että ryhmässä.
• Kehitysvammalain mukaisista palveluista ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta sekä niiden toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä
• Työskentelemään kuntouttavaa työotetta käyttäen
• Moniammatillisen yhteistyön merkityksestä kehitysvammaisen arjessa
• Vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä
• Asiakaskirjaamista
• Lääkehoidon toteuttamista
• Virkistystoiminnan järjestämistä
• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja ylläpitämistä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen)
• Työyhteisön työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä asioita
• Omaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä


Tervetuloa oppimaan meille!
Ryhmäkoti Puolukka
Rantatie 3B, 88600 Sotkamo
p. 044-7970210


Yksikön esimies
Saija Kokko
044-7502796
saija.kokko@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat:
paula.i.karppinen@kainuu.fi
Paivi.Ronkainen@kainuu.fi