Sirkunkujan asumisyksikkö - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti
Sirkunkujan asumisyksikkö sijaitsee Variskankaalla Kajaanissa. Asumisyksikkö on rakennettu vuonna 2014. Sirkunkujan asumisyksikkö on 15 kehitysvammaisen asukkaan koti. Kodissa on kolme viiden asukkaan ryhmää eli puhumme A, B ja C-rapuista.
Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Aamuvuorossa työskentelee 4-5 työntekijää ja iltavuorossa 4-5 työntekijää. Yövuorossa on yksi työntekijä. Työntekijöiden tehtävänimikkeenä on ohjaaja. Yksi ohjaajista toimii ohjaajan tehtävän ohella tiimivastaavana.

Opiskelijat
Hyvinvointi ja toimintakyvyn edistäminen, yksikkömme sopii lähihoitajaopiskelijoille, erityisesti vammaistyön osaamisalalle.


Meillä voit oppia:
• kehitysvammaisuudesta ja siihen liittyvistä asioista esim. lisävammoista
• toteuttaa asiakkaiden kuntouttavaa perushoitoa
• asukkaiden ohjaamista päivittäisissä toiminnoissa ja toteuttaa yksilökeskeisestä työotetta asukkaiden arjessa
• erilaisten apuvälineiden käyttöä asukkaiden arjessa
• suunnitella asukkaille päiväaikaista toimintaa ja toteuttaa sitä
• tutustua, miten asukkaiden palvelusuunnitelma- ja palvelutarpeen arvioinnit ohjaavat heidän palvelujaan asumisyksikössä
• kehitysvammalain mukaisesta itsemääräämisoikeuden tukemisesta ja osallisuuden mahdollistamisesta asukkaiden arjessa
• vaihtoehtoisista kommunikointimenetelmistä ja niiden käytöstä asukkaiden arjessa
• mitä työelämätaidot ovat
• tiimityöskentelystä sekä verkostoyhteistyöstä ja toteuttaa niitä
• miten asiakastietojärjestelmää käytetään asiakkaiden päivittäiskirjaamisessa
• lääkehoidon toteuttamisesta
• toteuttaa virkistystoimintaa asukkaille
• toteuttaa asiakastyöhön liittyviä tietosuoja -asioita.

Tervetuloa oppimaan!
Kainuun sote/
Sirkunkujan asumisyksikkö
Sirkunkuja 4, 87400 Kajaani
p. 044-7217328

Palveluesimies Arja Karppinen
puh. 044-7974128
arja.karppinen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot
Liisa Rautiainen puh. 044-703 5546 liisa.rautiainen@kainuu.fi
Merja Kilpeläinen puh. 044-721 7328 merja.kilpelainen@kainuu.fi