Sotkamon terveysaseman vastaanotto - Yksikön esittely opiskelijoille

Kuva omasta yksiköstä; asiakas-/potilastilasta, vastaanottohuoneesta; oppimisympäristöstä, jossa työskennellään.

Yksikön sijainti

Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo

Ilmoittaudu ensimmäisenä harjoitteluaamuna pääovesta oikealla käytävällä olevassa neuvontapisteessä.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Terveysaseman vastaanotolla hoidetaan eri-ikäisiä asiakkaita sairaanhoitajan, kansanterveyshoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Vastaanotot tapahtuvat nykyisin pääsääntöisesti etänä eli puhelinvastaanottona tai OmaSoten kautta. Asiakkaan hoito alkaa heti. Yhteistyötä teemme varsinkin terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon, fysioterapian, mielenterveys- ja riippuvuuksien sekä suun terveydenhuollon henkilökunnan kanssa.

Henkilökunta

Vastaanoton tulosyksikön päällikkönä toimii Jaana Sievänen. Lääkäreiden esimiehenä toimii apulaisylilääkäri Tuula Sassi. Kansanterveys- ja terveyshyötytiimiin kuuluu 6 sairaan- tai terveydenhoitajaa ja episoditiimiin 6 sairaanhoitajaa. Terveyskeskusavustajia on 5 henkilöä. Lääkäreitä on vaihtelevasti. Henkilökuntamme työskentelee yhteisissä tiimitiloissa.

Opiskelijat

Ensihoitaja, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja

Harjoittelun luokittelu

Perustason ensihoitotyö
Sisätautien hoitotyö
Pitkäaikaishoito
Perioperatiivinen hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Akuutti hoitotyö
Perusterveyden hoito

Harjoittelujakson perehdytyksestä vastuun kantavat vastaanoton jokainen sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Toivomme opiskelijalta aktiivista otetta harjoitteluun: kysy ja ihmettele. Anna meille uutta näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön maailmasta.

Meillä voit oppia itsenäistä päätöksen tekoa, kädentaitoja, moniammatillista yhteistyötä.

Episoditiimin työntekijät keskittyvät akuuttiin hoitotyöhön joko etänä tai vastaanotolla tapahtuva työ. Terveyshyötytiimin työntekijät hoitavat pitkäaikaissairaiden hoitoon kuten diabeetikkojen, sydän- ja verisuonisairaiden, reumaatikkojen hoitoon, lisäksi toteutetaan työttömien ja omaishoitajien terveystarkastuksia.

Terveysasema on avoinna ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 –  15.
 

Sotkamon vastaanotto

Tervetuloa oppimaan!

Yhteystiedot

Sotkamon terveysasema, Vastaanotto
Keskuskatu 9
88600 SOTKAMO

puh. 08 615 65000 (Neuvonta)

Sotkamon vastaanotto

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Jaana Sievänen
puh. 044 775 0287
jaana.sievanen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Kaisu Rimpiläinen, kaisu.rimpilainen@kainuu.fi, puh. 040 636 3503

Sotkamon tk