Sotkamon terveyskeskussairaala - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti

Keskuskatu 9

88600 Sotkamo

Sovimme jokaisen opiskelijan kanssa ensimmäiseen harjoitteluun tuloajan ensimmäisten kontaktien aikana. Yhteyshenkilönä toimii osastonhoitaja Eija Hakamäki eija.hakamaki@kainuu.fi  tai apulaisosastonhoitaja Päivi Määttä paivi.maatta@kainuu.fi

Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Terveyskeskussairaalassamme hoidetaan akuutisti sairastuneita potilaita. Hoidamme myös palliatiivisia sekä saattohoitopotilaita. Meillä on 22 potilaspaikkaa.

Henkilökunta

Osastomme työyhteisössä työskentelevät osastolääkäri, sairaanhoitajia, lähi/perushoitajia, osastosihteeri, laitoshuoltajia, fysioterapeutteja sekä monia muita moniammatillisen työryhmän jäseniä.

Opiskelijat

Potilaamme ovat akuuttia sairaalahoitoa tarvitsevia, usein monisairaita potilaita. Potilaaksi meille tullaan joko päivystyksellisen tai kirurgisen operaation jatkohoitoon. Potilaamme ovat aikuispotilaita, joiden jatkohoitopaikka on terveyskeskussairaalassa. Potilaiden keskimääräinen hoitojakso on noin 15 vuorokautta, kun osa potilaista kotiutuu nopeastikin, osa voi odottaa ympärivuorokautisen hoivan asumispaikkaa useita viikkoja. 

Opiskelijana sinulle on nimetty ohjaaja, jonka kanssa työskennellessäsi pääset harjoittamaan turvallisesti muun muassa tulevassa työssäsi tarvitsemia tärkeitä kädentaitoja (injektiot, infuusiot, katetroinnit, lääkehoito jne).

Muuta

Sotkamon terveyskeskussairaala kehittää koko ajan toimintaansa. Meillä potilas on keskiössä. Potilaan hoitotyö on kokonaisvaltaista potilaan kohtaamista ikä ja sairaus ja voimavarat huomioon ottaen.  Toimintamme perustuu kuntouttavaan hoitotyöhön, jossa potilaan voimavarat tulevat huomioiduiksi päivittäisissä toiminnoissa.  Potilaiden omaiset ja lähimmäiset ovat meillä tärkeässä roolissa potilaan kuntoutumisessa sekä kotiutumisen tukena. 

Tervetuloa meille oppimaan!

Sotkamon terveyskeskussairaala

Keskuskatu 9

88600Sotkamo

hoitajat puh. 08 6156 5031

osastosihteeri puh. 08 6156 5032

osastonhoitaja puh. 08 6156 5033 / 044 7979 0189

Yksikön verkkosivujen osoite, esim. https://sote.kainuu.fi/kotisairaala-aliisa

 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Eija Hakamäki tulosyksikköpäällikkö

eija.hakamaki@kainuu.fi

puh. 044 797 0189

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Eija Hakamäki tulosyksikköpäällikkö

eija.hakamaki@kainuu.fi

puh. 044 797 0189

Päivi Määttä apulaisosastonhoitaja

paivi.maatta@kainuu.fi