Paltamon perhekeskus

Pal­ta­mon per­he­kes­kuk­sel­ta (os. Sal­me­lan­ku­ja 2 B) löy­dät var­hai­sen tuen pal­ve­lut: äi­tiys- ja las­ten­neu­vo­lan, per­he­neu­vo­lan, kou­lup­sy­ko­lo­gi­pal­ve­lu (toi­mi­vat pää­sään­töi­ses­ti kou­lul­la) se­kä per­he­työn pal­ve­lut. Ta­los­sa työs­ken­te­le­vät myös las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jät se­kä ai­kuis­ten so­siaa­li­työ ja kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta.

Per­he­kes­kus­ver­kos­tos­sa ovat mu­ka­na myös mm. var­hais­kas­va­tus, seu­ra­kun­ta, kou­lut, nuo­ri­so­pal­ve­lut, mie­len­ter­veys- ja riip­pu­vuuk­sien­hoi­to, jär­jes­töt ja hank­keet.

Käyntiosoite

Salmelankuja 2 B 88300 Paltamo

Toimipisteen yhteystiedot

Puhelinnumerot

(puhelin, pvm/mpm) 044 7970245
Aikuisten sosiaalityön puhelinpalvelu, jossa takaisinsoitto (puhelin, pvm/mpm) 08 61567741