Ristijärven neuvola

Neuvola terveydenhuoltopalvelut keskittyvät syntyvän ja alle kouluikäisen lapsen ja tämän perheen terveyden ja kehityksen seurantaan, vanhempien lastenhoidolliseen opastukseen sekä lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä vaihtoehtoja ja voimavaroja. Neuvolapalvelut ovat maksuttomia oman kunnan raskaana oleville naisille ja lapsivuoteisille äideille, isille sekä vastasyntyneille lapsille.

Käyntiosoite

Saukontie 2 88400 Ristijärvi

Toimipisteen yhteystiedot

Puhelinnumerot

Ter­vey­den­hoi­ta­ja, Äi­tiys-, lasten-,per­he­suun­nit­te­lu- ja eh­käi­sy­neu­vo­la, ai­kuis­ten ja mat­kai­li­joi­den ro­ko­tukset, klo 8.-8.45 (puhelin, pvm/mpm) 044 2885218