Ristijärven perhekeskus

Ris­ti­jär­ven per­he­kes­kus toi­mii ver­kos­to­mai­ses­ti. Mo­niam­ma­til­li­nen per­he­kes­kus­ver­kos­to, jo­hon kuu­luu var­hai­sen tuen pal­ve­luis­ta äi­tiys- ja las­ten­neu­vo­la, per­he­neu­vo­la, kou­lup­sy­ko­lo­gi­pal­ve­lu, per­he­työ se­kä var­hais­kas­va­tus ko­koon­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti Ris­ti­jär­vel­lä.

Per­he­kes­kus­ver­kos­tos­sa ovat mu­ka­na myös mm. seu­ra­kun­ta, kou­lut, nuo­ri­so­pal­ve­lut, mie­len­ter­veys- ja riip­pu­vuuk­sien­hoi­to, jär­jes­töt ja hank­keet.

Käyntiosoite

Saukontie 1 88400 Ristijärvi

Toimipisteen yhteystiedot

Puhelinnumerot

(puhelin, pvm/mpm) 044 7970245