Yleislääketieteen poliklinikka - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

Sovimme opiskelijan kanssa etukäteen, mihin tullaan ensimmäisenä harjoittelupäivänä.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat

Terveysasemalla hoidetaan potilaita lääkärin, sairaanhoitajan ja kansanterveyshoitajan vastaanotoilla.

Lääkärin vastaanotoilla hoidetaan puolikiireellisiä ja kiireettömiä potilaita, päivystystoimintaa vastaanotolla ei ole. Lääkärin vastaanottoja toteutetaan myös vanhus-, vammais- ja mielenterveyspalveluiden asumisyksiköissä tai kotona tarpeen mukaan.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vastaanottotoiminta, hoidon tarpeen arviointi sekä ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköisen palvelukanavan kautta.

Kansanterveyshoitajan vastaanotoilla hoidetaan pitkäaikaissairauksia sairastavia potilaita sekä tehdään työttömien-, perhe- ja omaishoitajien terveystarkastuksia.

Terveyskeskusavustajat huolehtivat mm. toimenpiteissä avustamisesta sekä potilaan ohjauksesta ja neuvonnasta asiakaspalvelupisteessä ja puhelimessa.
 

Henkilökunta

Vastaanoton tulosyksikköpäällikkönä ja hoitotyön esimiehenä toimii Pia Kemppainen ja lääkäreiden esimiehenä apulaisylilääkäri Lea Käsmä-Ronkainen.

Vastaanoton henkilökuntaan kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, kansanterveyshoitajia, terveyskeskusavustajia, silmänpohjakuvaaja sekä muistikoordinaattori.
 

Opiskelijat

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lähihoitaja, lääketieteen opiskelija
 

Meillä voit oppia hoidon tarpeen arviointia, äkillisesti sairaan ja pitkäaikaispotilaan hoitotyötä.

Sairaanhoitajien perehdytyksessä opit hoidon tarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa sekä vastaanottotyötä, mm. potilaan tutkimista, haavanhoitoa, pieniä hoitotoimenpiteitä jne.

Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien mukana pääset perehtymään pit­käai­kais­sai­rai­den potilaiden hoi­toon, esim. dia­bee­tik­ot, sy­dän-ja ve­ri­suo­ni­sai­raat, reu­mapotilaat ja keuhkosairauksia sairastavat potilaat. Li­säk­si sinulla on mahdollisuus perehtyä työt­tö­mien, omais- ja perhe­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­siin.
 

Au­kio­loa­jat 

  • ma–to klo 8–16
  • pe, juh­la­py­hien aat­to se­kä 23.12. ja ju­han­nu­saat­toa edel­tä­vä päi­vä klo 8–15
  • la–su se­kä juh­la­py­hi­nä, jou­luaat­to­na ja ju­han­nu­saat­to­na sul­jet­tu. 

Tervetuloa oppimaan!

 

Yhteystiedot
Yleislääketieteen poliklinikka
Sotkamontie 13, 87300 Kajaani


Yksikön esimies ja yhteystiedot

Tulosyksikön päällikkö               
Pia Kemppainen                       
puh. 044 710 1604                  
pia.kemppainen@kainuu.fi      


Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Eevariitta Poroila, eevariitta.poroila@kainuu.fi
Marja-Liisa Pihlajamaa, marja-liisa.pihlajamaa@kainuu.fi