AUTA – Kainutlaatuinen digituki –kokeilu

Hankkeen toteutusaika: 1.4. - 29.12.2017
Budjetti: 40 000 €
Rahoitus: Valtiovarainministeriö 50 %, Kainuun sote 50 %

Kokeilun tavoitteena on

  • lisätä myönteistä suhtautumista sähköiseen asiointiin, erityisesti ikääntyneiden ja niiden henkilöiden osalta, jotka eivät osaa, halua käyttää tai eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita,
  • lisätä digitaalisten palvelujen käytön osaamista,
  • lisätä Kainuun soten Omasote-palvelun ja Kanta-palvelujen käyttöä ja avata uusia osallistumisen mahdollisuuksia ja
  • lisätä julkisen ja kolmannen sektorin käytännön yhteistyötä

Kokeilun tuloksia ovat mm.

  • Kainutlaatuinen digituki –toimintamalli sähköisten palvelujen käytön tukemiseksi ja juurruttamiseksi
  • Kokemuksia vapaaehtois- ja/tai vertaistukitoiminnasta sähköisten palvelujen juurruttamiseksi
  • Kokemuksia julkisen ja kolmannen sektorin tavoitteellisesta yhteistyöstä
  • Omasote- ja Kanta-palvelujen käytön laajentuminen Kainuussa (palveluun rekisteröitymiset, kirjautumiset ja viestien määrät)
  • Arvio kokeilun hyödyistä palvelun käyttäjälle ja palveluntuottajalle

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Kainuun Nuotta ry:n ja Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Tönärin kanssa. Kokeilussa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden verkostoja ja Arjen pelastajat –toimintamallia sekä olemassa olevia sähköisiä työkaluja.

Kokeilussa Kainuun sote valmentaa vapaaehtoiset digitukihenkilöt Omasote- ja Kanta-palvelujen käyttöön. Digitukihenkilöt voivat antaa digitukea eri tavoin itselleen luontevimmalla tavalla; lähi- tai etäopastuksena tai järjestämällä erilaisia opastustilaisuuksia. Kokeilussa innostetaan kainuulaisia käyttämään Omasotea ja Kanta-palveluja ja samanaikaisesti Kainuun soten ammattilaisia aktivoidaan palvelun hyödyntämiseen entistä enemmän asiakastyössään.

Yhteystiedot:

Kristiina Taskinen
erikoissuunnittelija
AUTA - Kainutlaatuinen digituki -kokeilun hankevastaava (oto)

digituki, Omasote, Kanta