Kliininen fysiologia ja isotooppi sekä kliininen neurofysiologia

Kliininen neurofysiologia (KNF) tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä sähköisin mittauksin. 
Lisäksi tehdään uniapnea-tutkimuksia kotirekisteröintinä (yöpolygrafia).

Kliininen fysiologia ja isotooppi tuottavat radioisotoopeilla toiminnallisia gammakamerakuvauksia ja radioisotooppihoitoja. 
Lisäksi tehdään verenpaineen vrk-rekisteröintejä.

Yhteystiedot:

Käy­tös­säm­me on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa teh­tä­viin tut­ki­muk­siin liit­tyen. Ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män soit­toai­ka on maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 7.30-16 ja per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­to­na klo 7.30-15. Ter­vey­sa­se­mien ajan­va­rauk­set kun­kin kun­nan vas­taa­not­to­nu­me­ros­ta.

Ta­kai­sin­soit­to­nu­me­ro: 040 153 3240

"Soi­tit Kai­nuun so­ten ku­van­ta­mi­sen yk­sik­köön. Meil­lä on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu. Jos asia­si kos­kee ku­van­ta­mi­sen tut­ki­muk­sen ajan­va­raus­ta, si­nun tu­lee ot­taa yh­teyt­tä tut­ki­mus­ta pyy­tä­nee­seen yk­sik­köön. Jos asia­si kos­kee ku­van­ta­mi­sen tut­ki­mus­ta, pai­na nu­me­ro 1. Kii­tos soi­tos­ta­si. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na."

Ter­vey­sa­se­mien ajan­va­rauk­set kun­kin kun­nan ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mäs­tä.

 

Linkit:
 
Mitä säteily on?

Säteilyn käyttö lääketieteessä

Miten terveydenhuolto ja teollisuus hyödyntävät säteilyä?
 
Tietoa röntgentutkimusten säteilyannoksista

Tutkimukseen.fi
 
 

 

neurofysiologia knf uniapnea yöpolygrafia kliininen fysiologia isotooppi gammakamerakuvaus radioisotooppi luuntiheysmittaus verenpaine vrk-rekisteröinti