Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke

Kainuun osahankkeen budjetti: 160 250 €
Rahoitus: STM 80 %, 128 207 €
Hankeaika: 1.3.2021 - 31.12.2022
Hankkeen hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Hankkeen koordinointi: Pohjois-Suomen sosiaalalan osamiskeskus POSKE

Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisen hankkeen tavoitteena on varmistaa, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset, nuoret ja perheet saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti. Tavoitteena on tukea asiakasosallisuutta niin, että lapset, nuoret ja perheet ovat osallisia omissa prosesseissaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista.

Kainuun osahanke toteutetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) kunnissa. Alueeseen kuuluvat Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Paltamo ja Ristijärvi. Kehittämisen tueksi perustettiin monialainen operatiivinen projektiryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa kehittämistyön toteutuminen monialaisessa yhteistyössä, sekä suunnitella ja tukea yhteistyötä käytännön tasolla. Projektiryhmässä ovat edustettuna lapsiperheiden sosiaalipalvelut, aikuissosiaalipalvelut, vammaispalvelut, perheneuvola, kehitysvammapoliklinikka ja -osasto, aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito, lasten- ja nuorisopsykiatria, lasten ja perheiden terveyspalvelut, sivistystoimi, Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen – Helposti lähelläsi (HELLÄ) -hanke sekä perhekeskuskoordinaattori.

Kehittämistyön alussa kartoitettiin monialaisen yhteistyön nykytilaa alueen lastensuojelun työntekijöitä ja toimijaverkostoa osallistavalla kyselyllä. Kainuussa tehdään tiivistä yhteistyötä HELLÄ-hankkeen sekä muiden alueella lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien kehittämishankkeiden kanssa.

Kainuun osahankkeen tavoitteina ovat:

 • monialaisten yhteistyökäytäntöjen mallintaminen lastensuojelun asiakkaiden monialaisten palvelutarpeiden arvioimiseksi ja palveluiden järjestämiseksi
 • monialaisen jalkautuvan työparityöskentelyn prosessin mallintaminen
 • monialaisen palvelutarpeen arvioinnin mallintaminen (SHL 36 §)
 • lastensuojeluilmoituksen, ennakollisen lastensuojeluilmoituksen ja yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen -lomakkeen sähköistäminen
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon lastensuojelun Internet-sivujen sisältöjen päivittäminen
 • osaamisen vahvistaminen koulutusten, tilaisuuksien ja monialaisen yhteistoiminnan avulla
 • mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisen työmenetelmien määrittäminen lastensuojelussa
 • lastensuojelun sisällön avaaminen yhteistyötahoille
 • kokemusasiantuntijoiden / asiakkaiden hyödyntäminen kehittämistyössä.

Löydät meidät  Twitteristä ja Instagramista @PLastensuojelu

Pohjoinen lastensuojelu 20-22 hankkeen infotilaisuus 28.2.2022
 

  Yhteystiedot:

  Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija
  puh. 044 797 0168
  marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi

  Linkkejä: 

  lastensuojelu

  Apua lapselle ja perheelle

  Lapset ja perheet saavat tukea ensisijaisesti

  Perheoikeudellisista palveluista perheet saavat

  Toimeentuloon liittyvissä asioissa ja sosiaalista tukea saat aikuissosiaalipalveluista.

  Lapsille ja perheille on saatavilla paljon tukea myös puhelimitse ja verkossa.

  Tuki- ja kriisipuhelimet sekä nettipalvelut >

  Milloin otan yhteyttä lasten sosiaalityöhön >

   

  lastensuojelu lastensuojeluilmoitus