Tiedote 26.10.2023

Kainuussa avautuu uusi ajanvaraukseton mielenterveys- ja päihdevastaanotto

Kainuun hyvinvointialue käynnistää uuden mielenterveys- ja päihdepalvelun keskussairaalassa.  Kyse on kahdesti viikossa auki olevasta sairaanhoitajan vastaanotosta, johon ei tarvita ajanvar

Lue lisää

Etäapu - Mielenterveys- ja päihdetyötä etänä

Hankeaika: 1.6. - 31.12.2020
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 80 %

Hankkeen tavoitteet:

  1. Vahvistaa Kainuun soten mielenterveys-, päihde ja kriisityöntekijöiden etäpalveluosaamista niin palvelun tuottamisen kuin teknologiaosaamisen osalta-alueilla.
  2. Työntekijät ymmärtävät etänä annettavan hoidon ja terapian erityispiirteet, osaavat hyödyntää niitä työssään ja arvioida asiakkaan ja hänen hoidon soveltuvuutta etänä toteutettavaksi.
  3. Työntekijöillä on hyvät valmiudet ja mahdollisuudet hyödyntää monipuolisesti jo olemassa olevaa teknologiaa hoitoja terapiatyössä.
  4. Lisätä työntekijöiden valmiuksia ohjata asiakkaita etäpalvelujen käytössä.

Osaamisen vahvistaminen toteutetaan valmennuksellisena koulutuksena sekä etähoidon ja –terapian että teknologiaosaamisen vahvistamisen osalta.
Koulutukset toteutetaan tilanteen salliessa lähiopetuksena, joka videoidaan ja tarjotaan näin mahdollisuus kaikille mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöille osallistua koulutukseen. Mikäli pandemian vuoksi kokoontuminen ei ole sallittua, toteutetaan koulutukset etänä. Koulutusten lisäksi työntekijöille tarjotaan asiantuntijatuki ongelmatilanteissa, joka madaltaa kynnystä toteuttaa etäpalvelua.

Hankkeessa kartoitetaan mielenterveys- ja päihdetyön työntekijöiden teknologiset mahdollisuudet tuottaa etäpalveluja ja tarvittaessa hankitaan palvelun tuottamiseen tarvittavia pientarvikkeita kuten kameroita, mikrofoneja/kaiuttimia.

Hankkeen tuloksena on mielenterveys- ja päihdetyön toimintatavan muutos, jossa asiakkaan hoito- ja terapiapalveluissa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti teknologiaa ja etäratkaisuja. Tämä mahdollistaa uudenlaisen tavan tehdä työtä esimerkiksi etätyönä tai olla asiakkaaseen tiiviimmin yhteydessä työaikaa lisäämättä. Hankkeella saadaan lisättyä työntekijöiden osaamista tuottaa palveluja etänä. Tuloksena on, että asiakkaan hoito ja terapia toteutuvat mahdollisesta pandemiasta tai muiden hoitoon/terapiaan pääsyyn liittyvistä esteistä huolimatta. Asiakkaat saavat palvelun suoraan kotiin ja voivat hyödyntää teknologiaa oman hoitonsa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena on, että asiakkaiden elämäntilanteet eivät kriisiydy ja asiakkaat eivät siirry pandemian aikana raskaampiin palveluihin. Pitkän aikavälin vaikutuksina palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannustehokkuus paranevat.

Yhteystiedot:

Hankesuunnittelija Maarit Leinonen
Puh. 044 797 0285
maarit.leinonen@kainuu.fi

Mielenterveystyö Päihdetyö