Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille Kainuun Hyvinvointialueen alueella vakinaisesti asuville henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. luottohäiriö-merkinnän vuoksi.

Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä katkaistaan velkakierre.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen järjestelyyn tai välttämättömiin kodin muutostöihin henkilöille, joilla on riittävästi maksuvaraa maksaa luotto takaisin.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoiminnan rahoittamiseen.

Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloja tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko laina-ajalle. Pelkällä työmarkkinatuella ei tule riittävää maksuvaraa.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä, jos

  • hakijalla on velkaa yli 10 000 euroa,
  • hakijan maksuvara ei riitä luoton hoitamiseen, tai on yli 350e/kk
  • hakijan taloudellinen tilanne ei ole riittävän vakiintunut,
  • hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta,
  • hakijalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta (esim. pankkitalletukset tai säästöt) tai
  • hakija on velkajärjestelyssä
  • hakija ei asu vakinaisesti Kainuun Hyvinvointialueen alueella.

Luoton enimmäismäärä on 10 000 euroa ja laina-aika enintään viisi vuotta. Takaisinmaksuehdoista sovitaan yksilöllisesti luotonsaajan kanssa maksukyvyn mukaan.

Luoton myöntämisestä tehdään maksuhäiriömerkintä laina-ajalle. Tämän avulla turvataan ettei sosiaalisen luoton saaja velkaannu lisää ja ehkäistään uusien taloudellisten ongelmien syntyminen.

Sosiaalisen luoton hakeminen

Hakemista varten tarvitaan tositteet tuloista, menoista, varoista, verotuspäätös, luottotietorekisteriotteet ja Ulosottolaitoksen tosite, sekä pankkitiliotteet kolmelta kuukaudelta ja tositteet kaikista veloista.

Avio- ja avoparit hakevat luottoa yhdessä.

Veloiksi lasketaan mm. erääntyneet laskut, perintätoimistojen saatavat, ulosotossa olevat velat, luottokortit, pankkien ym. kulutusluotot, pikavipit, osamaksut ja rästivuokrat. Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä annetaan ajanvarauksen yhteydessä.

Hakijalle laaditaan maksu-varalaskelma, johon kirjataan kuukausittaiset tulot ja menot. Hakijan maksuvara tulee olla 20-350e/kk jotta luottoa voidaan myöntää.

 

Yhteydenotot

Sosiaalisen luototuksen hakeminen käynnistyy ottamalla yhteyttä aikuisten sosiaalityön puhelinpalveluun 08 6156 7741 ma - to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14.

Puhelinkeskustelun aikana tehdään alkukartoitus. Sen perusteella nähdään, täyttyvätkö sosiaalisen luoton edellytykset, ja varataan mahdollisesti aika aikuissosiaalityöhön. Luottohakemuksen käsittelyaika vaihtelee asiakaskohtaisesti.

Jos luotonsaajalle tulee vaikeuksia luoton takaisinmaksussa, hänen tulee heti ottaa yhteyttä aikuisten sosiaalityön omatyöntekijään tai puhelinpalveluun. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimus-rikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin.

Aikuisten sosiaalityöstä saat neuvoa ja opastusta myös yleisesti talouden hallintaan. 

 

 

sosiaalinen luotto sosiaalinen luototus