Tiedosta - työhyvinvointia ja tuottavuutta

To­teu­tu­sai­ka: 1.2.2020–31.1.2023
Hank­keen ko­ko­nais­bud­jet­ti: 1 091 506 €
Ra­hoi­tus: ESR:n ja val­tion ra­hoi­tus 75 %, kun­tien ra­hoi­tus 15,01 %, muu jul­ki­nen ra­hoi­tus 9,99 %

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työhyvinvoinnin tiedolla johtamista ja parantaa Kainuun soten työhyvinvointia ja tuottavuutta. Kehittämistyön avulla vahvistetaan työhyvinvoinnin tiedolla johtamisen toimintamallia, lisätään työhyvinvoinnin merkitystä osana johtamista ja esihenkilötyötä sekä syvennetään tietoon perustuvaa henkilöstöresurssien suunnittelua. Punaisena lankana on työelämän laadun (QWL) teoria, joka korostaa lähijohtamisen merkitystä työelämän laadun ja tuottavuuden parantamisessa. 

Hankkeen päätoteuttajana on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja osatoteuttajina Työterveyslaitos, Lapin yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankekumppaneita ovat Kainuunmeren Työterveys Oy, Kuntien Tiera, Siun sote ja Osuuskauppa Maakunta.

Tärkein hankkeen kohderyhmä on organisaation ylin ja keskijohto sekä esihenkilöt. Hankkeeseen on osallistunut yli 800 Kainuun soten työntekijää. Hankkeessa on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • hyvinvoinnin VIRE-verkkovalmennus henkilöstölle
  • kehityskeskustelujen nykytilaselvitys ja ehdotus uudesta toimintamallista
  • työelämän laadun (QWL) mittaukset 2 krt/v
  • työelämän laadun johtamisen verkkovalmennus esihenkilöille
  • Tuottava esimies -simulaatiopelivalmennus esihenkilöille 
  • toimintalähtöisen hoitajamitoituksen käyttöönotto
  • toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönottokoulutus

Hankkeen toiminnasta voit lukea lisää ajankohtaista-osiosta tai hankehakemuksesta.

Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja WordPressistä!

Yhteystiedot:

Anu Hankio, projektipäällikkö
Outi Väyrynen, projektisuunnittelija
Saija Hämäläinen, projektisihteeri/viestijä

Työhyvinvointi Tiedollajohtaminen Tiedosta