Potilas-/asiakasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus -lomake

Säh­köis­tä pyyn­töä var­ten tu­lee en­sin re­kis­te­röi­tyä Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la osoit­tees­sa: https://suo­mi.fi/vies­tit.

Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si re­kis­te­röi­ty­mi­sen jäl­keen täy­te­tään säh­köi­nen pyyntölomake.