Suun terveydenhuollossa vierivä kivi ei sammaloidu – kehittämistyö muutoksen tukena

Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa on uudistuttu aktiivisesti ja lähdetty kehittämään rohkeasti osana Kestävän kasvun Kainuu II –hanketta. Kokemus yhdessä tekemisestä sekä yhteistyö innostuneiden, kehittämiseen sitoutuneiden ja osaavien työntekijöiden kanssa on voimaannuttavaa. Kehittämistoimilla pyritään vastaamaan palveluyksikön haasteisiin. Se vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä, sillä muutosten näkyminen arjessa vie aikaa. On tärkeä tarkastella toimintaa myös siitä näkökulmasta, missä on onnistuttu ja mikä on menossa kohti parempaa.

Kehittämistyössä onnistuneen yhteistyön pohjana on luottamuksellisen ilmapiirin rakentuminen ja yhdessä suunnittelu alusta alkaen. Kunnioittavassa ja avoimessa keskusteluilmapiirissä on helppo tuoda omat ajatukset esille, esittää kysymyksiä, ymmärtää toistemme mielipiteitä ja näyttää rohkeasti oma haavoittuvaisuus. Haasteista ja vaikeuksista huolimatta osoitetaan tukea, kannustetaan ja rohkaistaan toisiamme ratkaisemaan haasteita yhdessä.

Yhteistyölle tulee olla aito tarve

Kehittämistyötä ei voi tehdä pelkästään hankkeissa irrallaan palvelualueista, vaan näkyvä yhteistyö ja säännöllinen tiedonvaihto palvelualueilla olevien ammattilaisten kanssa on keskeistä. Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa hanketyö nähdään osana suun terveydenhuollon toimintaa ja muutosta, jolla tavoitellaan yhä laadukkaampia, näkyviä ja tarkoituksenmukaisia palveluita kainuulaisille.

Kehittämistyö vaatii halua osallistua ja vaikuttaa, tulla kuulluksi ja kuulla muita. Lisäksi siihen tarvitaan yhteistä aikaa ja analysointia. Suun terveydenhuollon henkilökunnan osaaminen ja mielenkiinnon kohteet on huomioitu hanketyöskentelyssä. Jokaisella kehittämisen osa-alueella ovat omat työntekijät, joiden asiantuntijuutta hyödynnetään niin suunnittelun kuin jalkauttamisen vaiheissa. Hankesuunnittelijan rooli on mahdollistaa ja luoda puitteet uudelle toiminnalle, hallita projektimaista työtä sekä edistää asioita aikataulun mukaisesti. Myös johdon sitoutuminen ja esihenkilöiden tuki on erittäin tärkeää kehittämisen onnistumisen kannalta.

Säännöllinen tiedottaminen henkilökunnan suuntaan on oleellista

Työntekijöiden mukaan saaminen yhteiskehittämiseen vaatii säännöllistä informointia ja vastavuoroista reflektointia. Keskustelut ovat tärkeitä, sillä sieltä nousee yleensä niitä helmiä jalostettavaksi. Mukaan lähtemisen olisi hyvä perustua vapaaehtoisuuteen ja kiinnostukseen asiaan liittyen. Muutosvastarintaan törmääminen on luonnollista aina, kun kehitetään ja viedään uusia palvelumuotoja käyttöön. Omalla muutosmyönteisellä esimerkillä voi kuitenkin auttaa kehittämisen edistymisessä ja antaa uskoa onnistumiseen. Myönteisyyden levittämiseen tarvitaan hanketyöntekijöiden lisäksi esihenkilöitä ja työntekijöitä. Työyhteisön sisällä olevat henkilöt ovat tärkeitä mielipidevaikuttajia, jotka voivat vaikuttaa kollegoiden suhtautumiseen ja siihen, millä tavalla uusi palvelu jalkautuu ja juurtuu osaksi toimintaa.

Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollolle yhteistyö merkitsee nopeasti kehittyvien palveluiden saavuttamista sekä kehittämistä toiminnan, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmat huomioiden. Koko suun terveydenhuollon läpileikkaava työskentelytapa näyttäytyy johdolle työntekijöitä osallistavana, asiantuntijuutta hyödyntävänä tapana toimia, jossa jokaisen toimijan työpanos on tärkeä.

Laatijat:
Eve-Maria Hänninen, suunnittelija, Kestävän kasvun Kainuu II –hanke
Sanna Tolonen, palveluesihenkilö, suun terveydenhuolto, Kainuun hyvinvointialue
Noora Riikola, apulaisylihammaslääkäri, suun terveydenhuolto, Kainuun hyvinvointialue

LÄHTEET:

Hankevoimala Podcast Pohjois-Savon hyvinvointialue 2023. Jakso 9: Maistiaisia digihoitopolkujen kehittämisen varrelta. Verkkodokumentti <Jakso 9: Maistiaisia digihoitopolkujen kehittämisen varrelta (youtube.com)>

Kasvun tuki 2024. Varhaisen tuen tietolähde. Onnistu näyttöön perustuvien menetelmien implementoinnissa. Itla. Verkkodokumentti <Onnistu näyttöön perustuvien menetelmien implementoinnissa – Kasvun tuki>

Kestävän kasvun Kainuu II –hanke 2023-2025. Verkkodokumentti <Kestävän kasvun Kainuu II | Kainuun hyvinvointialue>