Hyppää pääsisältöön
Kestävän kasvun Kainuu II

Kestävän kasvun Kainuu II

Han­kkeen toteutusai­ka: 1.3.2023–31.12.2025
Bud­jet­ti: 6 465 000 €
Ra­hoi­tus: STM 100 %

Hanke liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). 

Kestävän kasvun Kainuu II–hanke jatkaa Kestävän kasvun Kainuu–hankkeen aloittamaa työtä. Tämän hankkeen taustalla olevat väestön tarpeet eivät ole muuttuneet aikaisemmasta, vuoden 2022 hankesuunnitelmasta. Hankkeen kehittämistoimenpiteet kohdistuvat koko Kainuun hyvinvointialueelle. 

Hankkeen tavoitteet

Kestävän kasvun Kainuu II–hankkeen päätavoitteena on

  1. mielenterveyden häiriöitä sairastavien kainuulaisten työkyky paranee ja työllistyminen mahdollistuu
    – työllisyysaste nousee 

  2. Kainuun hyvinvointialueen väestö, eritoten heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevat kohderyhmät saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti, helposti, kynnyksettömästi sekä monikanavaisesti – palvelujen saatavuus paranee ja kustannusvaikuttavuus lisääntyy.

Pilari 3:ssa kehitettävän palvelun kohderyhmänä ovat 18–60-vuotiaat kainuulaiset henkilöt, jotka sairastavat mielenterveyden häiriöitä ja jotka ilmaisevat halunsa työllistyä avoimille työmarkkinoille. 

Pilari 4:ssa kehitettävien palveluiden ja toimintamallien kohderyhmiä ovat:

  • Pitkäaikaissairaat ja pitkäaikaissairauden riskissä olevat 

  • Nuoret tai nuoret aikuiset (13–29-vuotiaat), joilla on tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia päihde- tai mielenterveyshäiriöitä, sisältää neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret ja nuoret aikuiset 

  • Omaishoitajat 

  • Vammaiset henkilöt 

  • Muut; lapset, nuoret ja lapsiperheet