Koronarokotukset

Katso ajantasaiset tiedot kausirokotuksista

 

Ko­ro­na­ro­kot­teen syystalven 2023 te­hos­tean­nok­sen koh­de­ryh­minä ovat  

  • kaik­ki 65 vuot­ta täyt­tä­neet
  • 18 vuot­ta täyt­tä­neet lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat
  • voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set 12 vuot­ta täyt­tä­neet hoitavan lääkärin yksilöllisen arvion perusteellaTHL ei anna erillisiä ohjeita jatkorokotuksista. Kun hoitojakso on loppunut, hoitava erikoisalan lääkäri arvioi tehosterokotteen tarpeen. THL:n suositus mahdollistaa lisärokottamisen tarvittavissa erityistapauksissa.

Oh­jei­ta rokotuksiin

Syystalven tehosteannos sairastetun koronataudin jälkeen

Jos henkilö on sairastanut koronataudin syksyn tai talven 2023-2024 aikana, ei hän suojan kannalta tarvitse tehosteannosta tällä kaudella. Hän on saanut taudin sairastamisesta erinomaisen suojan vakavaa koronatautia vastaan. Jos rokote päädytään antamaan erityisestä syystä, se on mahdollista antaa yksilöllisen harkinnan mukaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua taudin sairastamisesta.

Ota mu­kaa­si (vii­va­koo­dil­li­nen) hen­ki­lö­to­dis­tus, ajo­kort­ti tai KE­LA-kort­ti ro­ko­tus­tie­to­jen kir­jaa­mi­sen no­peut­ta­mi­sek­si. Pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­si on hel­pos­ti pal­jas­tet­ta­vis­sa.

Koronan tehosterokotukset syystalvella

Li­sä­tie­to­ja

Suo­mes­sa Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos vas­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten oh­jauk­ses­ta se­kä muis­ta kan­sal­li­seen ro­ko­tu­soh­jel­maan kuu­lu­vis­ta ro­ko­tuk­sis­ta. Li­sä­tie­to­ja saat THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Ro­ko­tus­tie­to.fi -verk­ko­pal­ve­lu tar­joaa kan­sa­lai­sil­le luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si. Si­vus­to on to­teu­tet­tu osa­na Luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta -ke­hit­tä­misp­ro­jek­tia.

Ro­ko­tus­tie­to.fi -verk­ko­pal­ve­lu tar­joaa kan­sa­lai­sil­le luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si. Si­vus­to on to­teu­tet­tu osa­na Luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta -ke­hit­tä­misp­ro­jek­tia.

koronarokotus korona rokotukset kainuussa

Lisätietoja koronarokotuksista