Nuorisopsykiatrian osasto - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti
Nuorisopsykiatrian osasto sijaitsee Kainuun keskussairaalan E-osassa.


Hoitotyöstä
Osastolla 5 potilaspaikkaa. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan 13-17-vuotiaita kainuulaisia nuoria, joilla on elämässään ja arjessaan haasteita ja ongelmia. Nuoruusiän oireiluun voi kuulua masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, häiriökäyttäytymistä, psykoottisuutta, itsetuhoisuutta ja syömishäiriötä. 

Hoitotyöstä
Osastolla teemme tiivistä yhteistyötä nuoren, hänen perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa, kuten koulun ja sosiaalipuolen kanssa. Nuoren hoitoon kuuluu eri hoitomuotojen yhdistämistä, potilaskohtaista ryhmätyöskentelyä ja jatkohoidon huomioimista.

Henkilökunta
Osastohoidossa potilaiden auttamiseksi työskentelee monen eri ammattialan edustajia; hoitajia, toimintaterapeutti, psykologi, lääkäri, sosiaalityöntekijä, musiikkiterapeutti ja sairaalakoulun opettajat. Tarvittaessa nuoren hoidossa on mukana muitakin ammattilaisia, kuten ravitsemusterapeutti, lastenlääkäri, puheterapeutti ja fysioterapeutti.

Opiskelijat
Harjoittelujaksolla osastollamme saat kuvan nuorisopsykiatrisesta osastohoidosta. Voit vahvistaa vuorovaikutustaitojasi asiakkaan kohtaamiseen kokonaisvaltaisesti.

Sinä, tuleva hoitotyön ammattilainen, tervetuloa harjoitteluun nuorisopsykiatrian osastolle ja kartuttamaan ammatillista pääomaasi!

Kun tulet harjoitteluun osastolle, voit käyttää  työasua, mutta mainiosti pärjäät  myös omissa siisteissä vaatteissa. Muista ottaa mukaan työkengät. Harjoittelun aikana voi halutessasi käydä ruokailemassa sairaalan ruokalassa tai vaihtoehtoisesti ottaa omat eväät mukaan.

Yhteystiedot
Sotkamontie 13, E-osa, ovi E2, 87300 Kajaani
p.  08 6156 62830 / 050 431 2215

Katso sijainti kartalta:

 

Yksikön esimies
Matti Parviainen
p. 044 797 4168

Opiskelijavastaavat
Miia Komulainen
Sinikka Nevalainen

nuorisopsykiatria nuorisopsykiatria