Nuorisopsykiatrian osasto - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti
Nuorisopsykiatrian osasto sijaitsee Kainuun keskussairaalan E-osassa.


Hoitotyöstä
Osastolla 5 potilaspaikkaa. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan 13-17-vuotiaita kainuulaisia nuoria, joilla on elämässään ja arjessaan haasteita ja ongelmia. Nuoruusiän oireiluun voi kuulua masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, häiriökäyttäytymistä, psykoottisuutta, itsetuhoisuutta ja syömishäiriötä. 

Hoitotyöstä
Osastolla teemme tiivistä yhteistyötä nuoren, hänen perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa, kuten koulun ja sosiaalipuolen kanssa. Nuoren hoitoon kuuluu eri hoitomuotojen yhdistämistä, potilaskohtaista ryhmätyöskentelyä ja jatkohoidon huomioimista.

Henkilökunta
Osastohoidossa potilaiden auttamiseksi työskentelee monen eri ammattialan edustajia; hoitajia, toimintaterapeutti, psykologi, lääkäri, sosiaalityöntekijä, musiikkiterapeutti ja sairaalakoulun opettajat. Tarvittaessa nuoren hoidossa on mukana muitakin ammattilaisia, kuten ravitsemusterapeutti, lastenlääkäri, puheterapeutti ja fysioterapeutti.

Opiskelijat
Harjoittelujaksolla osastollamme saat kuvan nuorisopsykiatrisesta osastohoidosta. Voit vahvistaa vuorovaikutustaitojasi asiakkaan kohtaamiseen kokonaisvaltaisesti.

Sinä, tuleva hoitotyön ammattilainen, tervetuloa harjoitteluun nuorisopsykiatrian osastolle ja kartuttamaan ammatillista pääomaasi!

Kun tulet harjoitteluun osastolle, voit käyttää  työasua, mutta mainiosti pärjäät  myös omissa siisteissä vaatteissa. Muista ottaa mukaan työkengät. Harjoittelun aikana voi halutessasi käydä ruokailemassa sairaalan ruokalassa tai vaihtoehtoisesti ottaa omat eväät mukaan.

Yhteystiedot
Sotkamontie 13, E-osa, ovi E2, 87300 Kajaani
p.  08 6156 62830 / 050 431 2215

Katso sijainti kartalta:

 

Yksikön esimies
Matti Parviainen
p. 044 797 4168

Opiskelijavastaavat
Miia Komulainen
Sinikka Nevalainen

nuorisopsykiatria nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatria


Nuorisopsykiatrian palveluyksikkö kuuluu mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon palvelualueeseen Kainuun hyvinvointialueella ja se vastaa nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta 13–17 -vuotiaiden nuorten osalta.

Tutkimus, hoito ja kuntoutus

Työskentely alkaa hoidon tarpeen arvioinnilla, joka voi sisältää 1–5 tapaamiskertaa, joita sanotaan selvittelykäynneiksi. Nuoren lisäksi niihin voivat osallistua tarpeen mukaan perhe, omaiset, ystävät, koulu ja muut nuorelle tärkeät tahot.

Selvittelyjakson  jälkeen voidaan tarvittaessa tehdä lisätutkimuksia (mm. psykologisia tutkimuksia) ja jatkaa tilanteen selvittelyä.  Selvittely- ja tutkimusjakson jälkeen nuorelle annetaan hoitosuositus, kartoitetaan jatkohoitomahdollisuudet ja autetaan hoidon järjestelyissä ja tarvittaessa tehdään kuntoutussuunnitelma.

Hoito- ja kuntoutusmuotoina käytetään:
  
• kriisihoitoa
• nuoruusikään liittyviä selventäviä keskusteluja nuoren ja / tai vanhempien kanssa yhdessä
• hoito- ja verkostokokouksia
• psykoterapiaa
• lääkehoitoa
• tarpeen mukaan nuori ohjataan KELA:n kuntoutushankkeiden piiriin

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla annettava hoito perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukseen sekä sovittuihin tavoitteisiin.

Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia.  

Yksikössämme on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lum­me on avoin­na  ma – to klo 7.30 – 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 – 15.00.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka p. 044 797 4425 (sihteeri).

Katso yksikön sijainti kartalta:

 

nuorisopsykiatria