Alue- ja paikallistoiminta

Invalidiliitto on valtakunnallinen fyysisesti vammaisten järjestö, jolla on toimintaa eri puolilla Suomea.

Invalidiliitoon kuuluu paikallisyhdistyksiä, valtakunnallisia harvinaissairaiden yhdistyksiä ja muita valtakunnallisia jäsenyhdistyksiä. Yhdistykset tarjoavat jäsenilleen mm. vertaistukea, mielekästä toimintaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa vammaisten ihmisten asioihin alueellisesti ja paikallisesti.  Yhdistyksiltä saa kokemuksellista tietoa vammaisen ihmisten arjesta ja palveluiden toimivuudesta omalla hyvinvointialueella.   

Invalidiliiton järjestöasiantuntijat työskentelevät alueilla tehden yhteistyötä hyvinvointialueiden ja muiden järjestöjen kanssa. He antavat tietoa vammaisten ihmisten osallisuudesta ja osallistumisen mahdollistamisesta, heidän arjestaan ja palveluista sekä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden merkityksestä.

Järjestöasiantuntijoiden kautta saa yhteyden myös palveluiden käyttäjiin ja paikallisten invalidiyhdistysten ja vammaisneuvostojen jäseniin.

Heiltä saa tietoa myös alueella järjestettävistä Invalidiliiton tapahtumista ja tilaisuuksista.