Palvelut

Adoptioneuvonta

Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan.
Lue lisää

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä riippuvuuksien hoito

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tukevat asiakkaiden psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä sekä auttavat elämän haasteissa.
Lue lisää

Aikuisten sosiaalityö

Aikuisten sosiaalityössä olemme rinnalla kulkijoita ihmisten erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Autamme ihmisiä elämässä eteenpäin.
Lue lisää

Alue- ja paikallistoiminta

Jäsenyhdistykset järjestävät toimintaa sekä jakavat tietoa fyysisesti vammaisille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille.
Lue lisää

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut ovat osa asiakkaan kuntoutus- ja
palvelukokonaisuutta.
Lue lisää

Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen ja tilaaminen

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin.
Lue lisää

Asunnon muutostyöt

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt.
Lue lisää

Asunnottomien palveluohjaus

Kainuun hyvinvointialue asunnottomien palveluohjausta.
Lue lisää

Ensihoito

Ensihoidon tehtävänä on äkillisesti sairastuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön.
Lue lisää

Ensikotitoiminta

Ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista tukea vauva- ja lapsiperheille.
Lue lisää

Esiopetuksen oppilashuolto

Lapsella on oikeus oppilashuoltoon esiopetuksessa. Oppilashuollon palveluja ovat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä terveydenhoito.
Lue lisää

Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuolto Suomussalmen kunnassa
Lue lisää

Fysiatrian erikoisalapalvelut

Fysiatrian ja fysioterapiapalveluja asiakkaiden/kuntoutujien liikkumis- ja toimintakyvyn edistämiseksi yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.
Lue lisää

Fysioterapian palvelut

Fysioterapian tavoitteena on asiakkaan paras mahdollinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky.
Lue lisää

Geriatrian palvelut

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien tuntemusta.
Lue lisää

Hammashoidon päivystys

Ympärivuorokautinen kiireellinen suun terveydenhuolto, hammaslääkäripäivystys, hammashoidon päivystys.
Lue lisää