Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain 9 § 2 momentin mukaan kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluihin suositellaan ottamaan yhteyttä jo muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida vamman kannalta välttämättömät muutostyöt ja siten niiden kohtuulliset kustannukset.

Päätöksenteossa kiinnitetään huomioita välineen tai laitteen tosiasialliseen tarpeeseen, asumisen vakinaisuuteen ja siihen, voidaanko välineellä tai laitteella edesauttaa henkilön itsenäistä selviytymistä tavanomaisissa elämäntoiminnoissa.

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat antavat tarvittaessa lisätietoa.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta.